Bærekraft – fantastiske muligheter for din bedrift!

Kom i gang med bærekraft – en vinn/vinn situasjon for både bedriften og miljøet. Hvordan redusere klimaavtrykket? Hvordan kommunisere klima, miljø og bærekraft?

Nytt bærekraftprogram som passer for ledere, eiere og ansatte som skal jobbe med eller får bærekraft som sitt ansvarsområde. Spesielt tilpasset virksomheter som skal i gang med bærekraftarbeid. 

Per Ketil Berg; Bedriftsrådgiver K2 Kompetanse

Kursinnhold dag for dag

Dag 1
Hvordan står det egentlig til med verden og Norge? Hvorfor står vi i denne situasjonen, og hva må til for å komme ut av den? Bærekraftmålene, krav fra kunder, forretningspartnere og myndigheter i framtiden. Sirkulærøkonomi og forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Bærekraftige forretningsmodeller, selskaper og organisasjoner som går foran og viser vei.

Dag 2
Refleksjon fra modul 1. Hva har skjedd i egen virksomhet siden sist? Bærekraftmulighetene for SMB (statistikk, muligheter, krav og kunde/ salgmuligheter). Fotavtrykk og håndavtrykk, vesentlighet og prioritering (Hva sier forskningen om hva som haster mest for norske bedrifter. Bedriftenes rolle. Bærekrafts rapportering og relevansanalyse: Hvilke av målene du har satt deg gir økt konkurransekraft og hvilke oppleves bare som hygienefaktorer eller lite relevant for kundene dine?

Dag 3
Hva har vært lett, hva har vært vanskelig? Hvilke undermål er det valgt å sette søkelys på, og hvilke målsettinger er satt (både på klima og andre bærekraftmål). Hvilke mål og tiltak og anses som viktigst? Hva skal prioriteres først? Hvordan kan kommunikasjon og merkevare spille en tydelig, troverdig og relevant rolle innenfor bærekraft og samfunnsansvar? Effektiv kommunikasjon, unngå grønnvasking og hvordan lære av de beste?

Les mer om kursholder


Spesialist i klima- og bærekraftstrategier med bred erfaring fra internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid, norsk utenrikssaker, og internasjonal bærekraft- og CSR-ledelse. Erfaren styreleder og gründer innen klimarisikoteknologi. Startet og skalert en internasjonal klimaorganisasjon, utdannet Climate Reality Leader av Al Gore, og for tiden president for Protect our Winters Europe.

– Brita Staal

Har du spørsmål om Bærekraftprogrammet så ta kontakt med en av oss!

Bedriftsrådgiver

Tlf: 481 21 399

pkb@k2kompetanse.no

Salgssjef / bedriftsrådgiver

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no

Hilde Stensholt

Bedriftsrådgiver

Tlf: 476 63 980

hs@k2kompetanse.no