Gratis norskkurs

– for utvalgte yrkesgrupper


Norskkurs for ufaglærte

IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – ønsker å bidra med tilskuddsmidler til norskopplæring, for ufaglærte yrkesgrupper som har behov for å styrke sine norskkunnskaper!

Et godt norsknivå i arbeidsmiljøet har stor verdi for kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen. Misforståelsene blir færre og den felles forståelsen blir sterkere.

K2 har fått tilskuddsmidler til yrkesrettet norskkurs for ufaglærte assistenter.

Fortsatt plasser igjen!

Hvis dere har ansatte eller vikarer som er interessert i dette, ta kontakt for mer info eller meld de på kursene over.

Har du spørsmål, ta kontakt!

Leder bedrift

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no