Oppdatering Coronaberedskap pr 25. mars

Eksamensgjennomføring for privatister våren 2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby holde pressekonferanse i dag ang. eksamensgjennomføring for videregående skole våren 2020.

Det er nærmere 100.000 påmeldinger til privatisteksamen, og Kunnskapsdepartementet jobber for å finne løsninger på eksamensgjennomføringen.

– En viktig prioritet for Kunnskapsdepartementet har vært at situasjonen vi er i nå ikke skal forsinke noen i videre studie- og karriereløp. Men vi vil prioritere alle våre ressurser for å få sikre at privatiser og lærlinger, som er helt avhengig av å få gjennomført eksamen, får det, sier Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Departementet arbeider med å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.

For mer info se her

Oppdatering Coronaberedskap pr 13. mars

Eksamensgjennomføring for privatister
Utdanningsdirektoratet har ansvar for eksamen for privatister, og har følgende melding på sine hjemmesider:
Eksamen og standpunktkarakter
Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Se mer på Utdanningsdirektoratets sider

Oppdatering Coronaberedskap pr 12. mars kl 14:00

K2 følger regjeringens råd i dag (12. mars) om at alle utdanningsinstitusjoner bør flytte undervisningen fra klasserom og over på nett for å redusere smitteeffekten av coronaviruset . K2 avlyser ordinær klasseromsundervisning fra og med torsdag 12. mars kl 16:00. 

Fra mandag 16. mars vil undervisningen gjennomføres som live nettundervisning, dvs. at alle deltakere «møter» til undervisning til vanlige tidspunkter (samme timeplan). 

Vi har lang erfaring med interaktiv nettundervisning, og vil flytte alle deltakere over på virtuelle klasserom. Alle våre deltakere på klasseromsundervisning får informasjon om dette pr mail


Bekymringene rundt coronaviruset øker i samfunnet og det er mange som lurer på hva som skjer fremover. K2 Kompetanse følger utviklingen nøye og er klare til å iverksette tiltak om undervisningen ikke kan foregå på vanlig måte. Mer informasjon om hvordan vi kan flytte klasseromsundervisningen over til interaktiv nettundervisning finner du lenger ned på siden. Men FØRST noen viktige forholdsregler som vi alle bør følge.

Vaner som forebygger smitte

Vi ber alle våre deltakere og lærere om å følge Helsedirektoratets anbefalinger for å forhindre smitte.

Ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested. Man bør tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.

Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Fra klasseromsundervisning til interaktiv nettundervisning

Vi planlegger allerede for en eventuell flytting av klasseromsundervisning over på interaktiv nettundervisning om dette blir nødvendig. Dette vil sikre at alle våre deltakere får undervisingen de har behov for.

Vi er godt forberedt og har lang erfaring med denne formen for undervisning. Du slipper å forflytte deg, det er bare å logge seg på via pc’en, så er du i det virtuelle klasserommet sammen med læreren og de andre deltakerne. Det krever kun tilgang til pc, internett og headset.

Ta en titt på filmen under for inntrykk av hvordan interaktiv nettundervisning hos K2 foregår.

For fag hvor undervisningen består av både teori og praksis, jobber våre faglærere med et tilpasset undervisningsopplegg.  Vi kommer tilbake til dere med informasjon om når dette eventuelt iverksettes.