Alfa norskopplæring (24 uker)

Kursinformasjon

Alfa norskopplæring på veien videre til yrkesvalg og jobbmuligheter. I kurset har vi fokus på deltakernes behov for språkopplæring.

Kr ikon

kr. 0,-

Be om pristilbud.

Kr ikon

24 Uke(r)

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Alfa norskopplæring på veien videre til yrkesvalg og jobbmuligheter.
I kurset har vi fokus på deltakernes behov for språkopplæring knyttet til individuelle mål. Vi legger vekt på individuell veiledning, hvor målet er å avklare muligheter, eventuelle begrensninger , integrering i det norske samfunnet og hvordan kunne fungere på best mulig måte med to kulturer i Norge.

Forskning på språkutvikling hos flerspråklige deltakere, viser at de lærer godt ved å ta utgangspunkt i den enkeltes nivå. Det kan være en deltaker behersker den muntlige sjargong, men mangler god forståelse på det skolefaglige begrepet. Da vil det være et godt pedagogisk læringsgrep å bygge opp den enkeltes ordforråd.

Innhold/temaer

Alfabetiseringsmoduler.
Innholdet knyttes til deltakernes hverdag og lokale miljø med temaer som

 • egen person, familie, egen arbeidserfaring/yrkesidentitet
 • dagligliv, for eksempel daglige gjøremål, transport, barnas barnehage/skole, norskkurs
 • mat
 • klær og vær
 • bolig
 • helse
 • tall, priser og datoer
 • enkel hverdagsmatematikk

Opplæringen i alfabetiseringsmodulen har som mål at deltakerne skal kunne forstå og samtale enkelt på norsk, og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Deltakerne skal utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring.
Undervisningsmetoden er aktivitetsbasert gjennom øvingsoppgaver, rollespill og samtaler om aktuelle saker fra hverdagen og aktuelle saker i mediebildet.

I tillegg til økt ordforråd, praktiserer vi muntlig aktivitet som er vesentlig for å få en bedre kommunikasjon utenfor kursrommet. Hver undervisningsdag har vi plenumssamtaler, gruppe- og case-oppgaver på aktuelle temaer hvor spesielt muntlige presentasjoner er i fokus.
En del av opplæringen tar utgangspunkt i materiell utarbeidet av Kompetanse Norge. 

Vi lærer bort positive og gjennomtenkte holdninger, utvikle gode samarbeidsevner, kommunikasjon og sosiale ferdigheter, som igjen vil bidra til god inkludering i hverdagslivet.

 • selvstendig / selvgående
 • samarbeid / seamarbeid
 • ta initiativ og vise engasjement
 • trygghet og lærevillighet

Dette kurset passer for

Arbeidssøkere mellom 25 og 50 år med minoritetsbakgrunn. De har lite eller ingen utdannelse/arbeidserfaring fra Norge. Gruppen har god motivasjon til å tilegne seg språk kunnskap, med målsetning om å kvalifisere seg til neste nivå -Yrkesrettet norskopplæring.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på dagtid, over 24 uker, 5 dager à 6 timer hver dag.

Vi legger vekt på å bevisstgjøre deltakerne slik at de kan fortelle om egne personligheter, ferdigheter, interesser og mål. Selvinnsikt og selverkjennelse gir det et godt grunnlag for personlig utvikling, økt evne til kommunikasjon og aktiv deltagelse i undervisning. I all vår undervisning har vi fokus på å bevisstgjøre deltakerne på positive og gjennomtenkte holdninger, kommunikasjon og sosiale ferdigheter og utvikler gode samarbeidsevner, som igjen vil bidra til god inkludering i hverdags- og arbeidslivet.