Bli RÅ på B2B Salg

Kursinformasjon

Bli motivert til å jobbe som en god kundeutfordrer! Praktisk salgskurs med konkrete råd og tips til hvordan bli bedre i jobben!

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 2 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Kommentar

Kurset gjennomføres med min. 8 deltakere

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Dette er et praktisk salgskurs hvor du får tilsendt kursmateriell i forkant av hver samling. For å lære best, forbereder du deg godt til samlingene, slik at både oppgaver og diskusjonstemaer er kjent før vi møtes. På samlingene legger vi opp til inspirerende fagundervisning, utveksling av erfaringer og diskusjoner i gruppen.

All erfaring tilsier at dersom du tar i bruk ny læring underveis i kurset, får du det beste læringsutbytte. Diskusjoner og evalueringer av erfaringer med kursleder og øvrige deltakere vil gi stor mestringsfølelse ved endt kurs.

Kurset gir deg konkrete råd og tips slik at du kan:

• skape bedre resultater

• få mer fornøyde kunder

• få flere gode og langsiktige kundeforhold

• ha det mer gøy på jobb

• bli en bedre kunderådgiver 

Innhold/Temaer pr samling: 

Samling 1:

•Innledning

•Læringsmål

•Ulike selgertyper

•Hva kjennetegner dagens beste selgere?

•Det psykologiske spillet i salgsarbeidet - Hva kan kroppsspråk, holdninger og tilstedeværelse bety for din suksess?

•Oppgave til neste samling

Samling 2:

•Oppsummering og gjennomgang av oppgave fra forrige gang 

•Innledning

•Læringsmål

•Forberedelser til kundemøte - Hvordan du planlegger et kundemøte, og hva er suksesskriterier å ha kontroll på?

•Gjennomføring av kundemøte - Hvordan gjør du en best mulig gjennomføring av kundemøte?

•Oppgaver til neste samling

Samling 3:

•Oppsummering og gjennomgang av oppgave fra forrige gang

•Innledning

•Læringsmål

•Oppfølging av kunder - Hvordan gjør du et godt etterarbeid og hva kan være en god inngang til neste møte?

•Strukturering av arbeidsdagen - Tips og triks for at du skal optimalisere din hverdag, og være mest mulig effektiv.

•Oppgave til neste samling

Samling 4:

•Oppsummering og gjennomgang av oppgave fra forrige gang   

•Innledning

•Læringsmål

•Kundecase - Hva vil være den beste løsningen for en aktuell kunde i din portefølje, vi kan diskutere fordeler og ulemper på ulike alternativer.

•Skrive tilbud - Hvordan er det strategisk lurt å sette opp tilbudet, for å få størst mulig andel av kundens budsjett.

•Oppsummering salgsprosessen- triggere for å vinne kampen 

• Veien videre 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid over 4 uker. 1 samling pr uke fra 17- 18:30. Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere.

Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen med kursholder, på lik linje som i et tradisjonelt klasserom.

Vi er opptatt av individuell progresjon og følger deg tett opp. Alle kursdeltakere får tilbud om 1-1 individuell samtale med kursholder.

Du kan se all undervisning i opptak.»

Dette kurset gjennomføres med minimum 8 deltakere. Alle påmeldte vil få informasjon i god tid før oppstart av kurs.