Meld deg på kurs

Pris

kr. 9500,-

Varighet

2 Dag(er)

Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn med folk fra mer enn 200 land og regioner. Antall flerkulturelle arbeidsplasser øker raskt, og god håndtering av mangfold stiller særskilte krav til lederrollen. Mangfold kan gi nye løsninger og perspektiver på utfordringer, men ulike holdninger, atferd og kommunikasjonsmåter kan også føre til misforståelser, konflikter, forsinkelser og økonomiske tap.

God kulturell kompetanse – evnen til å samhandle effektivt med folk fra ulike kulturer – er viktig når du vil være sikker på hvilke kulturelle faktorer som påvirker samarbeid og kommunikasjon. Kurset tar for seg utfordringer som kan oppstå i flerkulturelle organisasjoner, mulige årsaker og hva som kreves for løse dem på best mulig måte.

Er du noen ganger usikker på om budskapet ditt blir forstått slik du mener at du har sagt det? Vil du ha mer kunnskap om hvordan norsk arbeidskultur oppfattes? Da er det godt å ha kulturell intelligens både som en del av lederens, og av organisasjonens «verktøykasse».

Innhold/temaer

 • ledelse av mangfold – hva innebærer egentlig det?
 • en flerkulturell arbeidsplass – utfordring eller mulighet?
 • lederrollen i et arbeidsmiljø med ulike verdisett, atferd, vaner og holdninger
 • norsk leder- og arbeidskultur og hvordan den kan oppleves i et flerkulturelt perspektiv
 • på hvilket nivå av synet på mangfold i din organisasjon?
 • hva er kultur?
 • ulikhet og komfortsoner
 • hva er «kulturell intelligens», og hvor kommer den til syne?
 • stereotypier og andre kulturelle «snubletråder» i et flerkulturelt landskap
 • kroppsspråk og kultur
 • synlige og usynlige kulturelle forskjeller
 • nasjonale kulturelle kjennetegn (Gert Hoefstede’s modell) og hvordan de påvirker samarbeid og kommunikasjon
 • praktiske tips og råd for god, flerkulturell ledelse

Dette passer for deg som

 • ønsker å begrense antall misforståelser, forsinkelser og konflikter du tror er kulturelt betinget på din arbeidsplass
 • vil ha en felles forståelse og bevissthet om ledelse i et flerkulturelt miljø
 • ønsker å forsterke dine kommunikasjonsferdigheter, hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass
 • vil ha en bredere flerkulturell forståelse som legger til rette for effektivitet og økt konkurransekraft

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager med 14 dagers mellomrom. Samlingene er meget praktisk tilrettelagt med relevant teori, tid til refleksjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

         Array
(
)
1        
Close Icon