Kunnskapsfrokost - kultur og prestasjonsutvikling!

Kursinformasjon

Vi inviterer til kunnskapsfrokost om temaet Deliberate Practice - "gullstandarden" for prestasjonsutvikling!

Kr ikon

kr. 0,-

Kr ikon

2 Time(r)

Vi inviterer til gratis kunnskapsfrokost om temaet Deliberate Practice - "gullstandarden" for prestasjonsutvikling! Her får du innsikt i hensiktsmessig treningsmetodikk som kontinuerlig utvider ditt  og dine ansattes potensial.

  • 3 myter om talent, trening og forbedring
  • Den mentale forutsetningen for høye prestasjoner
  • "Naiv trening" - er det slik du gjør det?
  • Komfortsonens "dødlige grep"
  • Å bygge de riktige vanene - hjernens to beslutningssystemer
  • Deliberate Practice; 7 trinn og 2 prinsipper som fører til høyere prestasjoner 

Foredragsholder

Torunn Ødegård er i tillegg til å forelese hos K2 Kompetanse, facilitator, executive coach, veileder og mentor. Hun har spesielt fokus på Leder- og organisasjonsutviklig, Atferdsøkonomisk tilnærming og Growth Mindset kulturer i bedrifter, prosjekter og for enkeltpersoner.

Vi starter med en lett frokost og hyggelig prat kl 8. Foredraget starter kl 8:30.

Modellen Deliberate Practice

Modellen Deliberate Practice er utviklet av Prof. Anders Ericsson, Florida State University. Verdens ledende ekspert på prestasjonsutvikling, forskeren bak begrepet "10.000 timers regelen" og forfatter av PEAK.