– Har du alt under kontroll?

EUs forordning for personvern (GDPR) har blitt norsk lov. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Nytt regelverk inneholder strengere sanksjoner for overtredelser og flytter ansvaret for å følge reglene til ledelsen av bedriften.

Dersom man kan vise at man forvalter personopplysninger på en bedre måte enn en konkurrent, vil bevisste forbrukere foretrekke bedriften med fokus på personvern.

Hvem er kurset for?

Alle i ledelsen i bedriften.

Innhold/temaer

  • Håndtering av personopplysninger
  • Behandlingsgrunnlag
  • Samtykke fra kunder
  • Databehandleravtale
  • Personvernerklæring

Foredragsholder

Foredragsholder er Mathias Lilleengen fra Bing Hodneland advokatselskap DA. Advokat Mathias Lilleengen er partner i Bing Hodneland advokatselskap. Mathias har mange års erfaring med å gi juridisk bistand, særlig innen opphavsrett og kontraktsrett, men også markedsrett, personvern, GDPR, konkurranserett, foreningsrett og generell forretningsjus. Han har internasjonal erfaring fra WIPO, og bred erfaring fra styrearbeid.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en time kl. 09.00-10.00.