Meld deg på kurs

Pris

kr. 4990,-

Varighet

1 Dag(er)

Steder

Bærum, Sandefjord

Alle ledere har plikt til å sette seg inn i lovpålagt kunnskap om HMS og Internkontrollforskriften

Kurset gir deg som leder innføring i AML og nødvendige lover og forskrifter tilknyttet denne.

Innhold/temaer

  • Innføring i Internkontrollforskriften
  • Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML)
  • Forståelse og ansvar for HMS
  • Ulike roller, herunder Verneombudets rolle
  • Bedriftshelsetjenesten
  • Arbeidstilsynets oppgaver
  • Internkontroll i egen virksomhet
  • Krav til opplæring
  • Arbeidsmiljø – trivsel

Vi benytter erfarne forelesere som tar utgangspunkt i konkrete case. HMS hører innunder godt styrearbeid og styret bør forvente at lederen har kontroll og forståelse for sitt ansvar.

Dette kurset passer for deg som

Kurset passer for ledere og stedfortredere med personalansvar.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag kl. 10.00-16.00. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Close Icon