Meld deg på kurs

Pris

kr. 4990,-

Varighet

40 Time(r)

Sted

Nettundervisning

HMS-kurs for verneombud gir verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

I kurset lærer du om gjeldende lover og regelverk, og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass.Du lærer om de ulike HMS-aktørenes plikter, roller og oppgaver.

Innhold/temaer

 • Innføring i ord og uttrykk
 • Gjennomgang av Internkontrollforskriften
 • Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Forståelse for HMS
 • Ulike roller
 • Verneombudets rolle
 • Vernetjenesten
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Arbeidstilsynets oppgaver
 • Internkontroll i egen virksomhet
 • Ansvarlig for HMS
 • Krav til opplæring
 • Forebygge
 • Identifisere og løse problemer
 • Ansvar
 • Arbeidsmiljø – trivsel
 • Oppgaver

Dette kurset passer for deg som

- er eller skal bli verneombud.

Gjennomføring

Vi benytter erfarne forelesere som tar utgangspunkt i konkrete case og vanlige utfordringer som verneombudet møter i sitt verv. Å ha ulike hatter i egen virksomhet krever ryddighet og lojalitet til vervet. Kurset passer også for de som har andre ansvarsområder og er interessert i verneombudets mandat. Seminaret gjennomføres over to dager forelesning og tre dager med praktiske oppgaver i bedrift. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Close Icon