HMS kurs for verneombud, 40 timer

Verneombudet må sette seg inn i lovpålagt kunnskap om HMS og Internkontrollforskriften. Dette kurset krever at deltagerne er interesserte i å gjennomføre

For å få godt utbytte av kurset, må man delta både på kursdagene med forelesing, diskusjoner og oppgaver samt dagene med egeninnsats i egen virksomhet.

Innhold/temaer

 • Innføring i ord og uttrykk
 • Gjennomgang av Internkontrollforskriften
 • Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Forståelse for HMS
 • Ulike roller
 • Verneombudets rolle
 • Vernetjenesten
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Arbeidstilsynets oppgaver
 • Internkontroll i egen virksomhet
 • Ansvarlig for HMS
 • Krav til opplæring
 • Forebygge
 • Identifisere og løse problemer
 • Ansvar
 • Arbeidsmiljø – trivsel
 • Oppgaver

Dette kurset passer for deg som

er eller skal bli verneombud.

Gjennomføring

Vi benytter erfarne forelesere som tar utgangspunkt i konkrete case og vanlige utfordringer som verneombudet møter i sitt verv. Å ha ulike hatter i egen virksomhet krever ryddighet og lojalitet til vervet. Kurset passer også for de som har andre ansvarsområder og er interessert i verneombudets mandat. Seminaret gjennomføres over xxxxxxx. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.