Learn Norwegian and take the next step in your career – A1

Play Icon

Kursinformasjon

Use our unique online course to learn the essentials so that you can take the next step in your career.

Kr ikon

kr. 10 900,-

Kr ikon

6 Uke(r)

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Course Information

Do you want to excel in the Norwegian workforce?  

Too many educational companies get caught up in the details when making language courses. We have a different approach! We narrow down course content to exactly what you need to succeed.

We have multiple years of experience in education, and we have become experts in the field. Our online course gives you the essentials so that you’re just a few mouse clicks away from learning everything you need.

Course Content

  • Words and expressions related to everyday routines
  • Language related specifically to work environments
  • Written and verbal competency

This course is for you if you....

Want to further your career, and take the next step into Norwegian culture. The only thing you need is to be ready to learn!

How we do it!

Our online courses let you learn whenever and wherever you want to! You have access to the course for as long as you want to, so there are no time limits on your learning process. We know from experience that repetition is the key to learning a new language, and we make that possible for you.

The course is divided up into five modules that can be replayed as many times as you want. Each module includes one written assignment and one verbal assignment. Our teachers send you individual and personalized feedback.

Online Learning Platform

Our online learning platform is K2Nettstudier. When you sign up for the course, you get access to the website, and you have your access for as long as you need.

 

You are a mouseclick away from learning Norwegian!

-----------------------------------------------------------------------

Kursinformasjon

Lær språk og begreper du trenger for å komme deg videre i arbeidsmarkedet! Med våre engasjerende nettstudier rekker du ikke å kjede deg.

Alt for mange kompetansebedrifter legger seg ned i detaljer når det gjelder språkopplæring. Hos oss har vi et overordnet blikk som gjør at du får med deg det essensielle for å lykkes i arbeidsmarkedet.

Med flere års erfaring i kompetanse- og utdanningssektoren er vi eksperter på kunnskap og læring. Våre dyktige pedagoger utarbeider et unikt digitalt kurs der du er bare noen få tastetrykk unna yrkesrettet norskkunnskaper.

Innhold-temaer

  • Ord og uttrykk rundt dagligdagse rutiner
  • Innlæring av yrkesrettet fagspråk
  • Skriftlige og muntlige ferdigheter

Dette kurset passer for deg som..

Vil komme deg videre i arbeidslivet, og som har lyst til å ta neste skritt inn i norsk kultur og hverdagsliv. Det eneste du trenger er lærelyst!

Gjennomføring

Med våre fantastiske nettstudier lærer du når du vil og hvor du vil, uten tidsbegrensninger. Tilgang til kurset får du så lenge du vil. Repetisjon er nøkkelen til suksess, og det får du med nettstudier.

Kurset er delt opp i fem morsomme moduler, som kan spilles om igjen så mange ganger du har behov for. Det er fem innleveringer der du øver deg på både muntlig og skriftlig norsk. Du får personlige, konstruktive tilbakemeldinger etter hver modul.

Digital læringsportal

K2Nettstudier er den digitale læringsportalen vår. Du får tilgang ved påmelding, og beholder tilgangen så lenge som du vil.