Interaktiv nettbasert norskopplæring rettet mot arbeidslivet – A2

Kursinformasjon

Lær språk og begreper du trenger for å jobbe i Norge. Vi har fokus på deltakernes behov for språkopplæring knyttet til individuelle mål og til forskjellige yrker/bransjer...

Kr ikon

kr. 10 900,-

Kr ikon

6 Uke(r)

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

I kurset har vi fokus på deltakernes behov for språkopplæring knyttet til individuelle mål og til forskjellige yrker/bransjer. Vi legger vekt på individuell veiledning, hvor målet er å avklare muligheter, eventuelle begrensninger, integrering i det norske samfunnet og hvordan kunne fungere på best mulig måte med to kulturer i Norge.

Forskning på språkutvikling hos flerspråklige deltakere, viser at de lærer godt ved å ta utgangspunkt i den enkeltes nivå. Det kan være en deltaker behersker den muntlige sjargong, men mangler god forståelse på det skolefaglige begrepet. Da vil det være et godt pedagogisk læringsgrep å bygge opp den enkeltes ordforråd.

Innhold/temaer

• grunnleggende kultur- og yrkesforståelse
• innlæring av ord og uttrykk rundt daglige gjøremål/ arbeidsrutiner
• kommunikasjon og samhandling
• innlæring av fagspråk. Begrepsforståelse, muntlig og skriftlig
• bevisstgjøring av egne ferdigheter, egne kompetansemål og realistiske jobbvalg

Dette kurset passer for deg som

er mellom 25 og 50 år med minoritetsbakgrunn:
- lite eller ingen utdannelse/arbeidserfaring fra Norge
- tilfredsstiller ikke kravet til de norskkunnskapene som kreves for de aktuelle yrkene i arbeidsmarkedet
- har god motivasjon til å tilegne seg riktig kunnskap, med målsetning om å komme seg ut i arbeidslivet

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på dagtid over 6 uker à 3 timer 5 dager i uken. Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. 

Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Digital læringsportal

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal.