Kommunikasjon i team

Øk arbeidsgleden, få til endringer og sørg for at nøkkelansatte blir værende i i bedriften

Lær å jobbe strukturert med verdsettelse og bruke din egen hverdag som utgangspunkt for refleksjon. Lær om anerkjennelse på arbeidsplassen og få verktøy du kan bruke i hverdagen.

Innhold/temaer

79% av de ansatte føler seg ikke verdsatt på jobb. Oftest, er det ikke manglende vilje, men manglende verktøy for å vise verdsettelse ovenfor ansatte og kollegaer. Derfor, tar vi følgende temaer opp på seminaret:

  • Viktigheten av verdsettelse: forstå forskningen bak verdsettelse betydning for samarbeidet og prestasjoner på arbeidsplassen
  • De 5 språkene for verdsettelse: oversikt på og ned i dybden på de viktigste komponentene
  • Å jobbe med de 5 språkene: arbeidet med utfordringene med hva det innebærer å jobbe med verdsettelse på en måte som virker
  • Å få det til å sitte: hvordan bruke verdsettelsesverktøyene i hverdagen, på en måte som virker

Kurset passer for

Seminaret er et interaktivt og praktisk, som henvender seg til team, ledere og ansatte.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag kl. 10.00-16.00. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.