Mental styrke på jobb

Play Icon

Kursinformasjon

Nettkurset som gir de ansatte bedre grep på egen arbeidshverdag uansett hvor de jobber fra! Fokus på egen motivasjon, god struktur og kommunikasjon.

Kr ikon

kr. 29 500,-

Bedriftskurs

Kr ikon

4 Time(r)

Start nå!

Begrepet "fleksible arbeidsplasser" er en tydelig konsekvens av Corona-pandemien, og bruk av hjemmekontor blir normalen for mange i lang tid fremover, både for ledere og medarbeidere.  Stresshåndtering, effektivitet, egenomsorg og indre ro – uansett fra hvor du jobber blir et viktig element. 

Optimal levering krever utholdenhet og endringsvilje, struktur og god kommunikasjon. Samtidig er det nyttig å vite hvordan man kan finne ro og avspenning, når behovet er der. Kurset bevisstgjør forholdet mellom følelser, tanker og handlinger. Du får mange muligheter til økt selvinnsikt, forskningsbaserte råd, tips og praktiske verktøy. I e-boken som følger hver modul, arbeider du med refleksjonsoppgaver og tankelunter.


Modulene kan implementeres i interne utviklingsprosesser, og er godt egnet som en støtte for individuell- eller teamutvikling i bedriften.

Kurset kan ligge tilgjengelig for de ansatte på bedriftens intranett, gjennomføres som «live-seminar» via Teams, eller som et arrangement i bedriften.

Innhold

Modul 1: Egenomsorg, hjerneføde og positivt selvsnakk

 • Er du din egen supporter?
 • Fysisk aktivitet og mental helse
 • Hjernens drivstoff - 6 tips
 • Reduser stressnivå - 6 tips
 • Bevisst, positivt selvsnakk - innsikt og øvelser

Modul 2: Riktig mental innstilling - du har mer kontroll enn du tror

 • Valg av innstilling
 • Å anerkjenne det som er
 • 4 modeller for større kontroll
 • Growth Mindset - vekstorientert innstilling
 • Låst eller utviklende tenkesett? Ditt valg!
 • 3 øvelser for å ta tilbake kontrollen

Modul 3: Struktur og kommunikasjon

 • God organisering av hjemmekontoret, 6 tips
 • Effektivt arbeid på en ny arena, 3 tips
 • Slik beholder du konsentrasjon og fokus, og unngår distraksjoner, 7 tips
 • Derfor er pauser viktige!
 • Gode lister
 • Kloke kommunikasjons-strategier
 • Smart selvsnakk i motgang

Modul 4: Stresshåndtering og Mindfulness

 • Hva er stress, og hvorfor er det viktig?
 • Slik hjelper stress deg, 3 positive signaler
 • Akutt og kronisk stress
 • Stresshåndtering, 5 råd
 • Hjernens 2 beslutningssystemer; autopilot og selvkontroll
 • Slik styrker du selvkontrollen
 • Hva er Mindfulness, og hvorfor virker det?
 • Praktisk Mindfulness. Når du trenger ro og ny energi - Nå!

Dette kurset passer for ansatte som

- ønsker å ha et bedre grep på egen arbeidshverdag med egen-motivasjon, god struktur og tydelig kommunikasjon. Kunnskap om stresshåndtering og aktiv tilstedeværelse hever effektiviteten, og gjør det mulig å trives enda bedre på jobb - uansett om man leverer fra et kontorfellesskap eller hjemmekontor.

Kursintruktør

Torunn Ødegård er i tillegg til å forelese hos K2 Kompetanse, facilitator, executive coach, veileder og mentor. Hun har spesielt fokus på Leder- og organisasjonsutviklig, Atferdsøkonomisk tilnærming og Growth Mindset-kulturer i bedrifter, prosjekter og for enkeltpersoner.

Gjennomføring

Online-kurs, 4 moduler a ca 55 minutter.
Den ansatte får lenker til hver modul med tilhørende e-bøker som arbeidsverktøy og støtte i kurset. E-bøkene har alle illustrasjonene vist i hver modul, og gir mulighet for å svare på refleksjonsoppgaver og tankelunter.
Deltagerne kan gjennomføre modulene innenfor den tidsrammen som passer best for dem. Vår anbefaling er å arbeide uforstyrret, og bruke nødvendig tid til å stoppe opp, reflektere og svare på oppgavene underveis. Likeledes at det settes av tid til refleksjon og evt. diskusjon med andre medarbeidere som også gjennomfører kurset, mellom hver modul.
Kursholder og coach Torunn Ødegård tar deltagerne trygt gjennom stoffet i modulene.