Norskopplæring for barnehageassistenter

Lær språket og begrepene du trenger for å jobbe i barnehage og SFO.

 

Innhold/temaer

  • grunnleggende kultur- og yrkesforståelse innen barne- og ungdomsarbeid
  • innlæring av ord og uttrykk rundt daglige gjøremål/ arbeidsrutiner
  • kommunikasjon
  • innlæring av fagspråk/begreper. Begrepsforståelse, muntlig og skriftlig
  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling

Dette kurset passer for deg som

– ønsker å bli tryggere i arbeidsnorsk innenfor barnehageyrket
– på sikt ønsker å formalisere dine kunnskaper med fagbrev for Barne- og Ungdomsarbeider

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over 12 ganger à 4 timer to ganger i uken, tirsdager og torsdager kl. 17 til 21. Deltakerne får også tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.