Lær språket og begrepene du trenger for å jobbe i hotell- og restaurantbransjen.

Innhold/temaer

  • grunnleggende kultur- og yrkesforståelse innen hotell- og restaurantbransjen
  • innlæring av ord og uttrykk rundt daglige gjøremål/ arbeidsrutiner
  • kommunikasjon og samhandling
  • innlæring av fagspråk/begreper, muntlig og skriftlig

Dette kurset passer for deg som

  • ønsker å bli tryggere i arbeidsnorsk innenfor hotell- og restaurantbransjen
  • på sikt ønsker å formalisere dine kunnskaper med et fagbrev. Se oversikt over fagbrev her her

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over 12 ganger à 4 timer to ganger i uken. Deltakerne får også tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.