Organisasjonskultur; endring og utvikling

Kursholder Torunn Ødegård Play Icon

Kursinformasjon

Arbeider du i en kultur som er tydelig opptatt av å fremme engasjement og vekst? Kurset omhandler nøkkelen til suksess for selskapet, de ansatte og for kundene.

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

«Slik vi er vant til å gjøre det» - kulturen - påvirker alt som er viktig i en organisasjon; samarbeid, resultater og mulighet til å overleve og vokse i et utfordrende marked. Hvordan «gjør» de det hos deg?

Dette kurset er for alle som ønsker en dypere innsikt i begrepet "organisasjonskultur", hvordan den påvirker og kan påvirkes.

I kurset kombinerer vi relevant forskningsbasert kunnskap om atferdsøkonomi med deltagernes egen erfaring, og du får innsikt i hvilke kunnskaper og hvilken atferd som er nødvendig for å endre / utvikle organisasjonskulturen.
Du vil også lære hvorfor 60 – 95 % av tradisjonelle læringsmetoder ikke gir ønsket effekt over tid - selv om du har gått på kurs, er motivert og har en plan for måloppnåelse - og hvordan du kan tilrettelegge for varig, positiv endring.
Kan også gjennomføres på Engelsk
Det gis mulighet for personlig coaching om ønskelig.

Innhold/temaer

Hva er "kultur"?

 • Definisjoner og erfaringer
 • Sammenhengen mellom innstilling, vaner og resultater
 • Har Covid 19 endret vår kultur? Evt. på hvilken måte?

Hva kjennetegner kulturen på vår arbeidsplass?

 • Kulturelle trekk
 • Hvilke sub-kulturer har vi?
 • "Vi og dem" - grenser inne i, og utenfor mitt eget hode
 • Hva skal til for å få en «lærende kultur», og hvorfor er det viktig?

Kulturendring eller kulturutvikling?

 • Indre og ytre kulturelle skift
 • Sett i lys av markedets krav og forventinger - Hva bør kjennetegne vår kultur?
 • Viktige aktører i en kulturendring - ledere, medarbeidere og tillitsvalgtapparat - roller, ansvar og atferd
 • Kulturendring i retning av DDO - "The Deliberately Developmental Organization" En bevisst utviklende organisasjon

Hvorfor er kulturendringer vanskelige?

 • Dette sier forskningen om hjernens forhold til endringer
 • Hvor lang tid tar det egentlig for å endre en kultur?
 • Derfor mislykkes de fleste forsøk på kulturendring

Kulturendringer med suksess

 • Tilpasningsevne og -vilje
 • Lederen må endre seg først
 • Kulturell intelligens og relasjonskompetanse - nødvendig for alle endringsprosesser

Tillitbasert ledelse og kulturbygging

 • Egenskaper og kvaliteter hos ledere som skaper tillit og trygghet
 • Anerkjennelse, ansvarlighet, læring og utvikling - gir høy effektivitet og gode prestasjoner
 • Psykologisk trygghet i team

Kulturendring i vår organisasjon

 • En trinnvis prosess
 • Kartlegging av kulturen
 • Kunnskap handler om hva vi gjør - atferds-spesifikke endringer

Kursbevis

Deltagere får spesifisert kursbevis etter gjennomført kurs. 

Dette kurset passer for deg som

- er interessert i organisasjonskultur og hvordan den kan brukes for å oppnå positiv endring og nye resultater.

 • Ledere og medarbeidere i privat eller offentlig sektor som ønsker å skape, utvikle og vedlikeholde en kultur som fremmer engasjement og vekst
 • Endringsagenter

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over 4 dager (2+2) à 4 timer med 1-2 timer egeninnsats mellom samlingene. På denne måten får deltagerne tid til refleksjonsoppgaver og bevisstgjøring mellom samlingene knyttet til de ulike temaene i arbeidshverdagen.

Klasseromsundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted, og følger undervisningen sammen med andre deltakere.

Interaktiv nettundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Digital læringsportal

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. 

Materiell

Kursmateriellet vil foreligge digitalt i de ulike Teams- gruppene som opprettes pr. kursgruppe. Dette vil være et komplett kompendium, basert på presentasjonene som er benyttet av kursholder på de ulike temaene.
Det vil også bli utarbeidet oppgaver i undervisningen og oppgaver til egeninnsats mellom samlingene.

Innholdet i kompendiet er bygget på følgende forskningsarbeid:

 • For ledelse, læring og utvikling: Professor Carol Dweck, Stanford University - kjent for sitt arbeid med Låst og Utviklende tenkesett (Fixed og Growth Mindset). For resultatutvikling, prestasjonsledelse og atferds-spesifikk trening: Dr. K.A. Ericsson, Florida State University - Kjent for sine studier om underliggende årsaker til virkelig høye prestasjoner og modellen Deliberate Practice.
 • For teamutvikling, ledelse og psykologisk trygghet: Professor Amy Edmonson - kjent for sitt arbeid med utvikling av psykologisk trygghet på arbeidsplassen.
 • For selvinnsikt og ledelse: Psykolog, forfatter og nobelprisvinner i økonomi, Daniel Khaneman - særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi og atferdsøkonomi
 • For utholdenhet i endringsprosesser, kommunikasjon, ledelse og selvinnsikt: Professor Angela Duckworth, University of Pennsylvania - kjent for sin forskning på GRIT (utholdenhet)

Kursholder

Kursholder Torunn Ødegård har gjennomført kurs for privat og offentlig næringsliv i mer enn 30 år, med fokus på hennes kjernekompetanse som er kommunikasjon, ledelse og samarbeid.
Innholdet i kurset Endringsledelse er tidligere brukt i foredrag, undervisning, workshops og coaching. Denne kurset er bygget på en atferdsøkonomisk tilnærming til endringsledelse, noe hun har arbeidet med siden 2016.