– Hva må du som arbeidsgiver tenke på?

Hvem er kurset for?

Alle ledere med personalansvar.

Innhold/temaer

    • Rekruttering
    • Arbeidsavtaler
    • Avvikling av arbeidsforhold

 

Foredragsholder

Foredragsholder er advokat John S. Gulbrandsen fra Bing Hodneland advokatselskap. Advokat John S. Gulbrandsen er partner i Bing Hodneland advokatselskap. Han fikk møterett for Høyesterett i 1997 og er en meget erfaren arbeidsrettsadvokat. Han har i tillegg lang og bred erfaring innen alle immaterialrettsområder og markedsrett. Han har utstrakt erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen sine spesialområder. Han var advokat og partner i Wiersholm advokatfirma fra 1990 til 2010.


Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over tre timer kl. 09.00-12.00.