Kurset fokuserer på din utvikling som leder. Det handler om trening og det å bli utfordret.

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. En leder som lykkes med å utvikle en arbeidskultur der medarbeiderne både evne og lyst til å være i utvikling og stadig bli bedre oppnår bedre resultater. Forbedringen vil vises både i økonomi, atferd, trivsel og motivasjon. Kurset handler om å finne de riktige knappene å trykke på, trykke på knappene og å reflektere og lære underveis. Et viktig verktøy vil være utvikling av en personlig handlingsplan knyttet til din atferd og dine vaner som leder. De andre deltakerne på kurset vil være til hjelp i utviklingen av planen og du vil bli utfordret til å dele status for din utvikling med de andre deltakerne.

  • Prestasjonskultur – forståelse og kulturbærere
  • Verdier og konkrete spilleregler – fra fine ord til praktisk handling
  • Ledelse og selvledelse – tydelige ledere som skaper lyst til å prestere.
  • Motivasjon og menneskelige behov – det som driver oss
  • Vaner og endring av vaner – vanene som skaper gode resultater, dyttere som sikrer utvikling
  • Lederprofil med krav som stilles til en leder
  • Handlingsplan – Situasjon/Aktivitet/Mål
  • Kommunikasjon – forstå og bli forstått
  • Coachende ledelse – gode samtaler som har retning og skaper utvikling
  • Trening og restitusjon – trening på det vi skal være gode på. Det å være her og nå og «på» og «av»

Dette kurset passer for deg som

– er leder eller mellomleder med ansvar for utvikling av medarbeidere, prestasjoner og team
– ser behovet for å få flere leder verktøy
– er nysgjerrig på det som skaper lyst til å være i utvikling og vanene som bidrar til å skape de gode prestasjonene

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over 4 dager á 6 timer med 14 dagers mellomrom på følgende onsdager: 27/3, 10/4, 24/4 og 8/5.
Som en del av kurset utvikler du en handlingsplan (SAM – Situasjon, Aktivitet, Mål) basert på en lederprofil med krav som stilles til deg som leder.