Prestasjonsledelse

Kursinformasjon

Prestasjonsledelse krever en god leder med innsikt i og forståelse for de ulike dynamikkene som foregår på arbeidsplassen. Fokuset blir å utøve god ledelse innenfor de vi...

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Kurs/Program

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

Kommentar

Ta kontakt for bedriftsinternt tilbud.

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Prestasjonsledelse krever en god leder med innsikt i og forståelse for de ulike dynamikkene som foregår på arbeidsplassen. Fokuset blir å utøve god ledelse innenfor de viktigste faktorene som påvirker prestasjonene til medarbeiderne. Erfaringer har vist at det å bygge kultur og systematikk for forbedring gjennom mange små skritt kan skape ekstraordinære resultatforbedringer. Kurset tar for seg vesentlige forhold i etablering av en prestasjonskultur og er inspirert av den norske toppidrettskulturen og beste praksis i næringslivet. 

Lederprogrammet omfatter temaene:

  • Prestasjonsledelse
  • Målprosess
  • Samspill
  • Systematisk trening
  • Prestasjonscoaching

Dette kurset passer for deg som

er daglig leder eller mellomleder i små og mellomstore bedrifter og for ledere i offentlig og frivillig sektor.

Gjennomføring

Lederprogrammet kan gjennomføres både dag og kveldstid, over tre ganger med fire uker mellom samlingene. I tillegg gjennomføres det en til en coachingsamtale mellom fellessamlingene. Det benyttes Microsoft Teams som verktøy i undervisningen.