Etter å ha gjennomført kurset, skal den enkelte deltager ha forståelse for forskjellen på Resultatregnskap og Balanse. Hvor finner vi hvilken informasjon i regnskapet, og hvorfor er Balansen så viktig i forståelsen av virksomheten

Kurset gir grunnleggende regnskapsforståelse, det er praktisk og anvendbart til eget regnskap. Det viser hvordan kontoplanen er bygget opp ihht til Norsk Standard (NS) og man skal kjenne til de vanligste ord og uttrykk innen regnskap.

Innhold/temaer

  • Aksjelovens krav til regnskapsførsel, hvem har ansvaret?
  • Aksjelovens krav til egenkapital
  • Hva er forskjellen på Egenkapital og Aksjekapital?
  • Regnskapsforståelse – gjennomgang av et komplett regnskap
  • Regnskapsrapportering
  • Likviditet
  • Goodwill – avskrivinger – avdrag
  • Budsjettering

Vi benytter erfarne forelesere som er oppdaterte på eventuelle lov- og forskriftsendringer. Kurset er praktisk rettet med relevante case og eksempler.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag kl. 10.00-16.00. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.