Play Icon

Meld deg på kurs

Pris

kr. 4990,-

Varighet

1 Dag(er)

Vellykkede utviklings- og endringsprosesser med atferdsøkonomisk tilnærming!

Stadig flere bedrifter bruker innsikt fra atferdsøkonomi på et bredt spekter av områder, blant annet markedsstrategier, intensiver, prising og kundeatferd. Forståelse av de psykologiske prinsippene som påvirker valg og atferd til kunder, ledere og medarbeidere kan gi alle organisasjoner et stort konkurransefortrinn.

På dette dagskurset får du praktisk innsikt i hva atferdsøkonomi er, og hvordan dette påvirker nær sagt alle beslutningsprosesser og resultater. Dette kan brukes til å påvirke organisasjonskulturen, identifisere vanetenkning, lage nye ideer for innhold og tjenester.

Innhold/temaer

 • Hva er atferdsøkonomi, og hva vi kan bruke det til?
 • Selvkontroll og autopilot hva styrer din hverdag? Hjernens to beslutningssystemer
 • Tankesettet betyr alt! En innføring «Growth og Fixed Mindset»
 • «Gullstandarden» for prestasjonsforbedring – hva må til?
 • 3 sikre trinn for varige endringer
 • 6 atferdsøkonomiske prinsipper til bruk i din arbeidshverdag
 • «Nudging»; Effektivt verktøy for å endre atferd uten å fjerne valgmuligheter. Små forandringer i omgivelsene som gjør det enkelt å ta smarte valg.

Dette kurset passer for deg som

 • Er ansvarlig for resultater, og har interesse for utvikling og vekst
 • Er leder, eller ansvarlig for utvikling av medarbeidere og team
 • Kjenner på utfordringen i en tid med hurtig forandring og usikkerhet
 • Har liten eller ingen erfaring med anvendt atferdsøkonomi, men vil vite hvordan dette kan skape bedre resultater for deg selv og din organisasjon

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over en dag. Inkludert i prisen er boken Mestringskoden. Som forberedelse til kurset skal deltakerne lese et kapittel fra boken Mestringskoden og besvare en mindre refleksjonsoppgave knyttet til dette.

         Array
(
)
1        
Close Icon