Spesialpedagogikk

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som arbeider med barn og ungdom, og ønsker mer kompetanse innen spesialpedagogikk. Få innsikt i temaer som er nyttige i arbeidshverdagen din.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 5 900,-

Varighet

28 Time(r)

Kommentar

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kurset passer for deg som arbeider med barn og ungdom, og som ønsker mer kompetanse innenfor spesialpedagogikk. Kurset inneholder spennende temaer som du vil ha nytte av i arbeidsdagen din.

Innhold/temaer

I løpet av 7 kvelder à 4 timer er vi innom ulike temaer og utfordringer, der det er behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte. Kurset vil gi deg verktøy og økt trygghet i forhold til håndtering av ulike type atferdsvansker og spesielle behov. 

Kurset gir deg også spennende diskusjoner rundt de ulike temaene og mye erfaringsutveksling med andre som jobber med barn og ungdom. Etter endt kurs får du tilsendt kursbevis som viser hva du har temaene på kurset.

  • Hva er spesialpedagogikk og spesialundervisning? Hva er en IOP?
  • Spesifikke lærevansker – Barnehage: normal språkutvikling og når bør vi være bekymret?
  • Spesifikke lærevansker – Skole: lese og skrivevansker, matematikkvansker.
  • Generelle lærevansker: Psykisk utviklingshemming.
  • Sammensatte lærevansker: Autisme, Asperger.
  • Psykiske plager og lidelser, bla. ADHD, adferdsforstyrrelser og migrasjonsrelaterte vansker.
  • Fysisk funksjonshemming - bla. cerebral parese, revmatisme og andre bevegelsesvansker.
  • Syns- og hørselsvansker og hvordan tilrettelegge.
  • Andre sykdommer som man må ta hensyn til i barnehage og skole som diabetes, epilepsi.

Dette kurset passer for deg som

- arbeider med barn barn og ungdom, og ønsker mer kompetanse innenfor spesialpedagogikk
- er assistent eller fagarbeider

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som live nettundervisning hvor du kan følge undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

- forelesninger live
- interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
- forelesninger i opptak

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen.