Meld deg på kurs

Pris

kr. 4990,-

Varighet

1 Dag(er)

Steder

Bærum, Drammen, Oslo, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg

Etter å ha gjennomført kurset, skal den enkelte deltager ha kunnskap om styrets forpliktelser i forhold til Aksjeloven (AL). Kursdeltageren får kjennskap til hovedelementene i AL for et styremedlem, herunder eiers og styremedlemmets økonomiske ansvar

Det er det enkelte styremedlem sitt ansvar å ha kunnskap om de lover og regler som gjelder i forhold til sitt verv. Vi går inn på noen tolkninger, og viser til lovens anvendelse og eksempler på bruk.

Noe av innholdet i kurset er

 • Aksjelovens oppbygging
 • Ansvarsforhold
 • Roller og rolleavklaring
 • Styrets oppgaver og arbeid
 • Styreleder
 • Styremedlemmene – egenskaper og tjenestetid
 • Ansattvalgt styremedlem
 • Aksjeloven og daglig leder
 • Styrets størrelse
 • Styreinstruks
 • Taushetsplikt
 • Krav om egenkapital
 • Handleplikt
 • Styrets vedtaksførhet
 • Generalforsamlinger
 • Aksjonæravtale
 • Agenda, referat og protokoll

Vi benytter erfaren foreleser, som krydrer forelesningene med historier fra virkeligheten, slik at man får gode eksempler på hva godt styrearbeid er.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag kl. 10.00-16.00. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Close Icon