Tryggere i lederrollen – webinar

Kursinformasjon

Webinaret gir deg en god introduksjon til elementer som kan være med å trygge medarbeidere i lederrollen. Sett av 30 min. til webinar!

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 0,-

Varighet

30 Minutt(er)

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Ledelse utøves på ulike nivå og i alle bransjer. Studier viser at trygghet i lederrollen skaper et bedre tillitsforhold mellom leder og medarbeider.

I dette webinaret starter vi med å gi et innblikk i begrepene lederkompetanse og rolleforståelse. Deretter vil vi snakke om viktigheten av å ha en ambisjon og en felles retning. Vi avslutter webinaret med å belyse god samhandling, gi noen tips for å håndtere krevende situasjoner og å forsterke betydningen av å oppleve mestring og utvikling. Det krever innsats og trening på det som skal til for å bli trygg i lederrollen.

Vi ønsker deg velkommen til 30 minutter sammen med foredragsholder Per Ketil Berg hvor du introduseres for temaene:

  • Lederkompetanse
  • Rolleforståelse
  • Ambisjoner
  • Retning
  • Samhandling
  • Krevende situasjoner

Foredragsholder

Per Ketil Berg er en erfaren leder og forerdragsholder med undervisningserfaring fra skolen og forsvaret. Han har ledererfaring på ulike nivå i idrett, næringsliv og i det offentlige, og er opptatt av det som kjennetegner gode organisasjonskulturer, og hvilken kompetanse ledere trenger for å påvirke til vekst og utvikling på kort og lang sikt.

Kurset Tryggere i lederrollen

Webinaret er innom mange av elementene i kurset Tryggere i lederrollen. Les mer om kurset Tryggere i lederrollen her.

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres live, 30 minutter på nett. Se video for hvordan webinar/undervisning via Teams fungerer her. Du mottar en kalenderavtale via mail med informasjon om hvordan du logger deg på dagen før webinaret starter.

Krav til utstyr

Du trenger kun pc og nettilgang (ikke behov for å laste ned ytterligere programvare).