Tryggere i lederrollen

Kursinformasjon

I kurset får du kunnskap om lederskap, kommunikasjon i team, HMS og økonomi. Du øker egen bevisshet rundt lederrollen og får innspill til lederverktøy.

Pris

kr. 9900,-

Varighet

6 Dag(er)

I kurset får du kunnskap om lederskap, kommunikasjon i team og forståelse innen fagområdene HMS og økonomi. Du får økt bevisstheten om din egen rolle som leder, hvem du vil være som leder og hvordan adferden din påvirker andre, og innspill til gode lederverktøy. Kurset går over noe tid slik at du kan jobbe praktisk med temaene i egen jobb, prøve ut og ta med deg erfaringer tilbake i kurset.


Innhold/temaer

Modul 1: Innføring i lederkompetanse og rolleforståelse
Modul 2: Jeg som leder
Modul 3: Velfungerende team
Modul 4: Kommunikasjon
Modul 5: Konflikthåndtering/vanskelige samtaler
Modul 6: HMS og Økonomi

Dette kurset passer for deg som

- har et mellomlederansvar, er teamleder, avdelingsleder eller leder i en annen sammenheng – uten at du nødvendigvis har personalansvar

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger med ca en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.