Kurskategori: Fagbrev

Apotektekniker

Down arrow icon

Kursinformasjon

En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veileder i legemiddelbruk.

Pris

kr. 69 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Apotektekniker VG3

Down arrow icon

Kursinformasjon

En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veileder i legemiddelbruk. Apotektekniker VG3 er siste semester i utdanningen.

Pris

kr. 32 500,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

25. august 2020 - 25. august 2020

09:00 - 15:00

Porsgrunn

25. august 2020 - 25. august 2020

09:00 - 15:00

Drammen

25. august 2020 - 25. august 2020

09:00 - 15:00

Tønsberg

11. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Porsgrunn

11. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Drammen

11. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Oslo

11. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Porsgrunn

23. august 2021 - 13. desember 2021

09:00 - 15:00

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon
Play Icon

Kursinformasjon

Barne- og ungdomsarbeider fagbrevutdanningen er for deg som jobber i barnehage eller SFO.

Pris

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Bærum

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Barne-og ungdomsarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Pris

kr. 31 800,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

26. januar 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Oslo

26. januar 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Drammen

26. januar 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. januar 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

26. januar 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner.

Pris

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Elektrikerfaget – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta elektrikerutdanning og bli elektriker! Utdanningen er for deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. Støtteberettiget i Lånekassen.

Pris

kr. 82 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

11. januar 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 21:00

Helse- og oppvekstfag VG1 med helsenorsk

Down arrow icon

Kursinformasjon

Utdanning innen helse (Helse- og oppvekst VG1) med ekstra norskspråklig støtte. Kurset er en del av utdanningene Helsefagarbeider, Apotektekniker og Helse- og Tannhelsese...

Pris

kr. 31 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

24. august 2020 - 7. juni 2021

10:00 - 14:00

Helsefagarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Pris

kr. 31 800,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 9. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 9. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

25. august 2020 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Oslo

11. januar 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 21:00

Helsefagarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og mijøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Pris

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Sandefjord

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:10 - 20:30

Nettundervisning

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Bærum

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Helsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å ta imot pasienter, yte service ovenfor pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver og betjene laboratorie og skiftestue.

Pris

kr. 69 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00