Våre kurs

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

Innhold/temaer

 • maskiner og utstyr
 • planlegging, stikking og nivellering
 • vei, vann og avløp
 • bransjelære

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har erfaring som anleggsmaskinfører og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid en gang i uken. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Anleggsmaskinfører – fagbrev

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Atferdsvansker hos barn og unge

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Oslo

Atferdsvansker hos barn og unge

… med vekt på de voksnes rolle i relasjonen

Kurset tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad og beskriver konkrete verktøy og mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Kursene beskriver også Kontekstmodellen trinn for trinn

Innhold/temaer

Kursene bygger på boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne (Holland 2013). Boka bygger på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder.

  • Atferdsvansker hos barn og unge, begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
  • Hvordan forstår vi atferdsvansker?
  • Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
  • Kartlegging av atferd Analyse av atferdsproblemer
  • Systemanalyse som basis for alle tiltak
  • Fra analyse til tiltak
  • Fokus på hva bevisste voksne kan få gjort noe med
  • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning og systemisk veiledning
  • Bevisste voksne
  • Relasjon mellom voksne og barn
  • Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne
  • Hvordan kartlegge varme og kontroll
  • Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
  • Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Dette kurset passer for deg

Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen, lærere, spesialpedagoger, rådgivere i PPT og barnevern, ansatte ved boliger og institusjoner og de som jobber med fosterhjem for barn og ungdom. Kurset passer også for de som jobber med enslige mindreårige flyktninger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid; to ganger à tre timer. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Atferdsvansker hos barn og unge

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

External Link Icon Nettundervisning Down arrow icon
External Link Icon Nettundervisning

Jobber du med barn og unge i barnehage eller SFO, og ønsker fagbrev, da er Barne- og ungdomsarbeider utdanningen for deg. Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Dette er et intensivt kurs som gjennomføres på halve tiden av vanlig fagbrevgjennomføring. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Innhold/temaer

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som live nettundervisning hvor du kan følge undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

 • forelesninger live
 • interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
 • forelesninger i opptak

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge

 

Innhold/temaer

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid en gang i uken. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Barne-og ungdomsarbeider – fagbrev

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Innhold/temaer

 • Drift og vedlikehold
 • Bransjelæreplanlegging

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Kurset passer for deg som

har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid en gang i uken. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Byggdrifter – fagbrev

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

External Link Icon Nettundervisning Down arrow icon
External Link Icon Nettundervisning

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Innhold/temaer

 • Drift og vedlikehold
 • Bransjelæreplanlegging

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Kurset passer for deg som

har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Dette er et intensivt kurs som gjennomføres på halve tiden av vanlig fagbrevgjennomføring. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Gjennomføring

Ved bruk av nettundervisning kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC. Undervisningen gjennomføres på kveldstid en gang i uken.
Undervisning på nett gir muligheter for:

 • Forelesninger live
 • Interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
 • Forelesninger i opptak

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

Right arrow icon

Elektrikerfaget – fagbrev

External Link Icon Tønsberg External Link Icon Porsgrunn Down arrow icon
External Link Icon Tønsberg External Link Icon Porsgrunn

For deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. En elektriker kan jobbe med blant annet boliger, håndverks- og servicevirksomheter, offentlige virksomheter, alarm- og sikkerhetsanlegg samt industrivirksomheter.

Innhold/temaer

 • Elektro vg1
 • El-energi vg2

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • ønsker fagbrev som elektriker, enten du har praksis fra tidligere eller ikke.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning 3 kvelder i uka, mandag, onsdag og torsdag, over ett år. Antall dager avhenger av tidligere bakgrunn og praksis. Opplæringen blir en kombinasjon av teori og praksis, noe som gir deg gode forutsetninger for å kunne begynne å jobbe ute i bransjen.

Eksamen

Privatisteksamen ELE 3003 og ELE 3002 (restteori)

Veien videre

Etter endt opplæring er neste steg lærlingeplass/praksis som hjelpearbeider.

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Elektrikerfaget – fagbrev

Right arrow icon Right arrow icon

Engelsk

Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon

Ønsker du å få litt mer erfaring med Excel? På dette kurset får du innføring i hvordan Excel fungerer med kolonner, celler, formler, funksjoner, grafer, tabeller osv.

Innhold/temaer

 • Bli kjent med bruksområdene til excel
 • Du lærer navn og begreper som brukes i Excel
 • Hvordan redigere og lage formler
 • Få kunnskap til å lage grafer i Excel
 • Lær om utskriftsområder og utskrift i Excel

Dette kurset passer for deg som

er uerfaren med excel og ønsker å lære grunnleggende funksjoner.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager på dagtid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Deltakerne må ha med egen pc på kurset.

Excel Basic

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Oslo External Link Icon Bærum External Link Icon Drammen External Link Icon Tønsberg External Link Icon Sandefjord External Link Icon Porsgrunn
Excel videregående kurs

Dette er kurset for deg som bruker Excel jevnlig og som ønsker å lære flere avanserte muligheter i programmet.

Du får mange nyttige tips og triks og vil garantert bli en enda bedre Excel-bruker etter å ha fullført kurset! Pivottabeller, oppslagsfunksjoner, bruk av tabeller, avansert sortering av lister er noe av det vi gjennomgår på dette kurset. Kurset kjøres på siste versjon av programmet.

Innhold/temaer

 • Formatering
 • Referanser og formler
 • Funksjoner
 • Diagram
 • Bilder og objekter
 • Lister og tabeller
 • Hva skjer hvis-spørsmål
 • Datautveksling
 • Samarbeid og publisering
 • Makroer og maler

Dette kurset passer for deg som

Excel brukere som trenger et generelt løft i Excel kompetansen

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager på dagtid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Deltakerne må ha med egen pc på kurset.

Excel videregående kurs

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon