Praktisk info

Vi har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene her.

Er det noe du lurer på kan du alltid ta kontakt med oss, se kontaktinfo under eller klikk på «Gratis veiledning»-knappen i menyen øverst til høyre.

Gratis veiledning

Lurer du på hva som skal til for å få studiekompetanse eller ta en yrkesutdanning? Vi har dyktige veiledere som er her for å hjelpe deg – velkommen!

Ta kontakt med oss på telefon 907 65 769 og avtal tid med en av våre veiledere, eller send oss en forespørsel her

Lånekassen

Godkjent utdanning i Lånekassen
Alle våre utdanninger er godkjent i Lånekassen. Støtte beregnes etter hvilken studiebelastning du får.

OBS! Husk at søknad i Lånekassen gjelder per skoleår. Du må huske å søke på nytt dersom du tar kurs som går over i nytt skoleår. Eks. hvis du starter i januar må du søke på nytt for semesteret som starter i august. Lånekassen åpener for nye søknader i starten av mai.

Du søker direkte via lanekassen.no.

Hvordan søke lån og stipend i Lånekassen
Gå inn på lanekassen.no og velg

 1. Velg «Stipend og lån»
 2. Velg «Videregående skole»
 3. Velg «Stipend og lån for skoleåret 2024-2025»
 4. Velg riktig aldersgruppe
 5. Klikk på «Tar du videregående opplæring for voksne»
 6. Velg «Gå til Søknad»
 7. Velg «Gå til søknad» igjen
 8. Innlogging via ID
 9. Velg studieår 2024/2025
 10. Hvor skal du ta utdanningen – velg hele utdanningen i Norge
 11. Velg «ja» på lærling, videregående skole eller forberedende opplæring
 12. Velg «Fag som privatist»
 13. Svar på om du har videregående fra før. Har du det må du svare på hvor du tok den.
 14. Velg lærested = K2 Utdanning
 15. Her er det forskjellige valg etter hvilken utdanning du skal ta:
  • Fagbrev/Svennebrev velg «Praksiskandidat»
  • Autorisasjonsfag: velg «Yrkesfag»
  • Studieforberedende fag: velg «Studiespesialiserende»
 16. Velg studiebelastning (heltid/deltid) = Deltid
 17. Velg alle dersom du går to semester eller mer. Velg høst hvis du bare går høst.
 18. Velg avslutningsmåned for studiet ditt
 19. Send søknad

Behandlingstid i Lånekassen.
På din side i Lånekassen kan du se hvor lang behandlingstid du kan forvente. NB! Dersom du søker på nytt, anser Lånekassen det som en ny søknad og behandlingstiden forlenges. 

Hva skjer etter at jeg har søkt?
Etter at du har søkt Lånekassen er det K2 som bekrefter til Lånekassen hvilket opplæringsløp du skal ta her hos oss.

Hva må du som deltaker gjøre ved oppstart?
Vi registrerer deg som deltaker ved oppmøte både fysisk på våre skoler og via vår nettundervisningsportal for nettundervisning.

Når får jeg utbetalingen?
Du får ikke utbetaling fra Lånekassen før etter at opplæringen har startet og vi har meldt inn at du har møtt til undervisning.

Omgjøring av lån til stipend
Deler av lånet du får gjennom Lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at omgjøringen skal bli godkjent må inntekten være under Lånekassens inntektsgrense. Du må også ha annen bostedsadresse enn foreldrene dine.

Endring i utdanningsløp
Endring i opplæringsløpet kan ha konsekvens for lån og stipend du har fått i Lånekassen. Dersom du avbryter eller endrer opplæringsløpet må du informere Lånekassen. Dette fordi det har betydning for omgjøring, utbetaling eller tilbakebetaling av lånet.

Påmeldings- og betalingsbetingelser

Påmelding/avtale
Ved påmelding får du en bekreftelse på mail og er sikret plass på kurset/utdanningen, eventuelt at du står på venteliste. Dette er din digitale avtale med K2. I bekreftelsen finner du påmeldingsbetingelser og angrerettskjema. Avtalen gjelder for alle undervisningsformer – klasserom, nettundervisning, nettstudier og samlingsbasert.

Som deltaker hos K2 kan du ikke dele opptak av undervisning eller tilgang til nettstudier med andre personer. 

Dersom du er under 18 år er avtalen først gyldig når en av dine foresatte har undertegnet. Dette gjøres ved at en foresatt sender påmeldingsbekreftelsen til k2@k2utdanning.no hvor de bekrefter avtalen.

Betaling/faktura
Om ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift i tillegg til kursprisen. 

Faktura sendes pr mail i forbindelse med kursstart og kurset må betales innen forfall (7 dagers frist). Om du ikke har mottatt faktura pr mail, sjekk søppelpost i mailboksen din eller ta kontakt med oss. Ved betaling etter forfall tilkommer purregebyr. Dersom betaling etter purring uteblir sendes kravet til inkasso. Kredittsjekk ved påmelding til kurs og utdanning vil kunne bli gjennomført.

Hvis du ikke skal ha lån i Lånekassen eller ikke får dekket hele semesteravgiften fra Lånekassen kan du kan søke om å dele opp kursavgiften i flere avdrag. Ved nedbetalingsavtale påløper et administrasjonsgebyr på kr. 500,-.

Ved manglende betaling forbeholder vi oss retten til å melde deltaker av kurs/utdanning. Ved avmelding melder K2 dette til Lånekassen og støtten kan opphøre.

Forsinket utbetaling av studielån
Dersom du har søkt om studielån, men ikke mottatt dette innen fakturaens forfallsfrist, kan du søke om utsettelse av betaling. Gå inn på «din side» på Lånekassen sine nettsider lanekassen.no og finn forventet utbetalingsdato. Ta screenshot/kopi av skjermbildet. Send mail med skjermbildet til okonomi@k2kompetanse.no og søk om utsettelse med bakgrunn i forventet utbetalingsdato gitt av Lånekassen.

Annen betaler
Ved annen betaler oppgi annen betaler/selskapets kontaktinformasjon:

 • navn
 • organisasjonsnummer
 • adresse/postadresse
 • eventuelt efakturaadresse
 • eventuelt om fakturaen skal merkes med navn eller andre merknader

Oppgi dette ved påmelding eller send informasjonen til okonomi@k2kompetanse.no.

Angrerett
Påmelding til kurs/utdanning er bindende fra det tidspunkt du melder deg på. Når du melder deg på via våre nettsider har du angrerett i henhold til Angrerettloven. Angrerettskjema følger vedlagt påmeldingsbekreftelsen på mail. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager etter påmelding kan melde deg av kurset/utdanningen uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende inn angrerettskjemaet senest den dagen fristen utløper. Send til k2@k2utdanning.no.

Avmelding/avbrudd
Det er mulig å søke om avmelding før kursstart. Ved innvilget avmelding inntil 14 dager før kursstart beregnes avbruddsgebyr på kr 1500,-. For innvilget avmelding fra 14 dager før og frem til kursstart beregnes et avbruddsgebyr på kr 5000,-.

Ved avmelding etter kursstart må kursavgiften for kurset/utdanningen betales i sin helhet så fremt man ikke er innenfor angrefristen på 14 dager.

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar hendelse som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du søke om å melde deg av kurset.

Søknad om avmelding sendes skriftlig på e-post til k2@k2kompetanse.no.

Undervisning – endringer
Vi gjennomfører kurs/utdanning som avtalt ved påmelding. Ved sykdom/uforutsett fravær vil K2 jobbe for å finne vikar. Dersom det er for kort tid for vikar, tilrettelegger vi for å gjennomføre undervisningen på et senere tidspunkt eller som nettundervisning.

Avlysning kurs/utdanning
K2 forbeholder seg retten til å avlyse kurset som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor K2s kontroll. Dersom K2 avlyser kurstilbudet vil varsel om avlysing sendes deltaker så tidlig som mulig og senest 1 uke før kursstart.

Personvern
Når du bestiller kurs via våre nettsider, blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Vi følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til oss på e-post k2@k2kompetanse.no.

Eksamen og oppmelding til eksamen

Bok- og utstyrslister

Klikk her for boklister.

Support IKT

Under din utdanning hos oss får du gratis tilgang til Office365 online. Dette er en verktøypakke med blant annet mail, word, excel, powerpoint og teams. Du mottar mail med innloggingsinformasjon ved kursstart.

Eksamen

Til eksamen trenger du PC-versjonen av Office eller tilsvarende programmer. Online-versjonen fungerer ikke da eksamen gjennomføres med begrenset nettilgang.

Hvis du ikke har PC-versjonen av Office kan du abonnere på programvaren eller bestille prøveabonnement for en kortere periode.

Har du spørsmål så ta kontakt på support@k2kompetanse.no

Støtteordninger / studentbevis

Fagforening

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Studentbevis

Studentbevis gjelder for studenter på høyskoler og universiteter. Som privatist har du ikke helt de samme rabattordninger som student. Det kan variere hvor du får rabatt, ta kontakt og sjekk om du har rett på rabatt.

Som deltaker hos oss kan du be om bekreftelse. Send mail til k2@k2utdanning.no.

Oppmelding fag-/svenneprøve – praksiskandidater

Etter bestått eksamen er det tid for å melde seg opp til fag- eller svenneprøven dersom du oppfyller kravet til praksis. Du skal dokumentere praksis innen fagområdet i tre eller fem år i fulltids stilling, alt etter hvilket løp du har tatt og om du har bestått yrkesfaglige fellesfag. Noen fagområder har spesielle krav til praksis og lengre praksistid. Du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve hele året.

Det er fylkeskommunen du har bostedsadresse i som vurderer praksis og har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver.

Dette går prøven ut på
Fag- eller svenneprøven vurderer din kompetanse i faget, ut fra læreplanen til ditt fagområde. Lengden på prøven varierer fra fag til fag, og er beskrevet i læreplan for faget. Finn læreplanen her.

Svar på det du måtte lure på både før- under og etter prøven
Lurer du på noe om fag- eller svenneprøven finner du all informasjon på nettsiden til udir.no. der er informasjonen delt i tre seksjoner (som vist under)

Før prøven:

 • Hvem kan melde seg opp til prøven?
 • Når kan jeg gå opp til fag- eller svenneprøven?
 • Hvem melder meg opp til prøven?

Under prøven:

 • Hvor skal jeg gjennomføre prøven?
 • Hvor lenge varer prøven?
 • Hva går prøven ut på?
 • Hvilke hjelpemidler er tillatt?
 • Hvordan går prøvenemda frem når den skal lage og vurdere prøven min.

Etter prøven

 • Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?
 • Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?
 • Kan jeg ta fag- eller svenneprøven på nytt hvis jeg stryker?

Spørsmål om fag- og svenneprøven sendes til din fylkeskommune. Se tabell under for mailadresse:

FylkeMailadresseTelefon
Agderfagopplaering@agderfk.no38 05 00 00
Akershus post@afk.no22 05 50 00
Buskerudpost@bfk.no32 80 85 00
Finnmark fagbrev@ffk.nopraksiskandidat@ffk.no78 96 30 00
Innlandetpost@innlandetfylke.no E-post merkes med fagområdet. 62 00 08 80  
Møre og Romsdalkon@mrfylke.no 71 28 00 00
Nordlandpost@nfk.no E-post merkes med fagområdet. 75 65 00 00
Oslopostmottak@osloskolen.no E-post merkes med fagområdet. 21 80 21 80
Rogalandfagopplaering@rogfk.no 51 92 10 75  
Telemarkpost@telemarkfylke.no35 91 70 10
Tromspostmottak@tromsfylke.no
Trøndelagfagopplaring@trondelagfylke.no 74 17 40 00
Vestfold vfks@vestfoldfylke.no33 34 40 00
Vestlandfagopplaring@vlfk.no 51 20 71 16
Østfoldpost@ofk.no

Her finner du nyttige linker om PRAKSIS
Informasjon om Utdanningsdirektoratets vurdering av praksis finner du her
Informasjon om Praksiskandidatordningen finner her
Noen fylkeskommuner har skjema for hjelp til utregning av praksis. Eksempler kan du se her

Oppmelding til fag- og svenneprøven – fylkeskommuner

FylkeOppmelding
Agderfagopplaering@agderfk.no
Akershus https://afk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
Buskerudhttps://bfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
Finnmark
Innlandethttps://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/praksiskandidat/
Møre og Romsdalhttps://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-bedrift/laerling-laerekandidat/fag-og-sveineproeve
Nordlandhttps://www.nfk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-for-voksne/fagbrev-som-voksen/fagbrev-som-praksiskandidat/
Oslohttps://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fagbrev-som-voksen/fagbrev-som-praksiskandidat/
Rogalandhttps://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
Telemark
Tromshttps://www.tromsfylke.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
Trøndelaghttps://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/Andre-veier-til-fag-svennebrev/praksiskandidat/
Vestfold https://vestfoldfylke.no/no/meny/tjenester/opplaring/opplaring-i-bedrift/laeringvoksne/praksiskandidat/
Vestlandhttps://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/oppmelding-til-fag–sveineprove-for-praksiskandidatar/
Østfoldhttps://ofk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/

Hvordan søke AUTORISASJON

For å kunne søke autorisasjon hos Helsedirektoratet som helsesekretær, apotektekniker eller tannhelsesekretær må du ha VITNEMÅL. NB: Dersom du søker med kompetansebevis får du avslag på autorisasjonssøknaden! Ta kontakt med eksamenskontoret i fylket du bor i og be om Vitnemål for utdanningen din.

Hva trenger du før du kan søke om autorisasjon?

Det eneste du trenger (etter at du har tatt alle eksamener) er et nytt vitnemål. Ta kontakt med videregående du tidligere har fått vitnemål fra og be om nytt vitnemål med alle helsefagene.

Vitnemålet bruker du for å søke om autorisasjon.

Det du trenger (etter at du har tatt alle eksamener) er et vitnemål og bekreftelse på relevant praksis. Ta kontakt med den videregående skolen hvor du tok fagbrev. Sjekk med skolen hvor du skal sende bekrefelse på praksis og be om vitnemål med alle helsefagene.

Vitnemålet bruker du for å søke om autorisasjon.

Det du trenger (etter at du har tatt alle eksamener) er et vitnemål og bekreftelse på relevant praksis. Ta kontakt med den videregående skolen hvor du har tatt fag. Sjekk med skolen hvor du skal sende bekrefelse på praksis og be om vitnemål med alle nye relevante fag.

Vitnemålet bruker du for å søke om autorisasjon.

Det du trenger (etter at du har tatt alle eksamener, har fått fritak for yrkesfaglig fellesfag og er ferdig med praksiskravet) er et vitnemål, bekreftelse på fritak og bekreftelse på praksis. Ta kontakt med den videregående skolen hvor du har tatt fag. Sjekk med skolen hvor du skal sende bekrefelse på praksis og be om vitnemål med alle nye relevante fag.

Vitnemålet bruker du for å søke om autorisasjon.

Hvordan søke helsedirektoratet om autorisasjon

Når du har fått utstedt vitnemålet ditt skal du søke helsedirektoratet om autorisasjon. Direkte link finner du her. Som privatist må du selv søke autorisasjon.

Under følger forskriftene som regulerer utstedelse av vitnemål for privatister. Dette kan dere ta med dere når dere ber om å få laget vitnemål etter at alle eksamener er på plass.

 1. Hvem skal lage vitnemålet ditt?
  § 3-42.Vitnemål i vidaregåande opplæring
  Vitnemål for elevar skal skrivast ut av skolen der eleven fullfører og består opplæringa. Nytt vitnemål skal skrivast ut av den skolen som skreiv ut det opphavlege vitnemålet.

  For privatistar som tidlegare har fått vitnemål som elev, skal skolen som skreiv ut det opphavlege vitnemålet, også skrive ut det nye vitnemålet til privatisten. Fylkeskommunen er ansvarleg for å skrive ut vitnemål til lærlingar som ikkje tidlegare har oppfylt krava til vitnemål.

  For privatistar som ikkje tidlegare har oppfylt krava til vitnemål, er det den fylkeskommunen der privatisten sist fekk standpunktkarakter i eit fag, som skal skrive ut vitnemålet.

  Viss ein privatist ikkje tidlegare har fått ein standpunktkarakter i vidaregåande opplæring, eller sist fekk standpunktkarakter i eit fag i ein skole godkjend etter friskolelova, skal den fylkeskommunen der vedkommande er busett, skrive ut vitnemålet.

 2. Hva med fellesfagene?
  § 1-13.Fritak frå fag for privatistar og vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei

  Reglane i § 1-10, § 1-11, § 1-12 og § 1-16 gjeld også for privatistar og for vaksne som følgjer vidaregåande opplæring spesielt organisert for dei. Fylkeskommunen gjer enkeltvedtak om godkjenning etter § 1-16.

  Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner.

  Vaksne som følgjer vidaregåande opplæring særskild organisert for dei etter kapittel 4A, er fritekne frå opplæring i faget kroppsøving.

 3. Hva med yrkesfaglig fordypning?
Årstrinn Ordning
YFF vg1For å dekke timetallet i faget kan privatister enten:
1. dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i vg3
eller
2. ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 168 årstimer i vg1
YFF vg2For å dekke timetallet i faget kan privatister enten:
1. dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i vg3
eller
2. ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med totalt 253 årstimer

Hva er karaktersnittet mitt?

Sjekk karaktersnittet ditt med utdanning.no sin karakterkalkulator.

Opptak til høgskoler og universitet

Direkte link til samordna opptak finner du her.

Med fullt vitnemål fra studieforberedende program eller generell studiekompetanse (23/5-regelen og de 6 fagene du kan ta hos oss) kan du søke opptakt til høgskoler og universitet. Ordinær søknadsfrist for universitet og høyskole er 15. april. Merk at det er noen utdanninger med tidligere frister. Her finner du oversikt som viser de forskjellige søknadsfristene.