Rådgiving

– for utvikling og vekst

Rådgiving

 

Kunnskap er ikke kompetanse – kompetanse er mer, mye mer!

Kompetanse er både kunnskap, erfaring, evner, ferdigheter, nettverk, holdninger – og mulighetene er dermed mange for bedrifter som ønsker resultatforbedring. Et kompetanseutviklingsprogram bidrar til å forsterke kraft, frekvens og retning på prestasjoner.

K2 kompetanse tilbyr faglig sparring og bidrar som diskusjonspartner, både med å gi innspill og utfordre . Vi jobber inn mot lederbeslutninger, opplæringsprogram, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser.

Vi har faglige ressurspersoner innen styrearbeid, ledelse, økonomi, markedsføring, salg og IKT, og tilpasser til bedriftens ståsted og ambisjon.

Kontakt oss

Daglig leder/rådgiver
Ingelise Holland Schliekelmann
Tlf.: 91 89 55 57
ihs@k2kompetanse.no

Økonomi- og IKT-sjef/rådgiver
Ole Petter Lilleengen
Tlf.: 90 61 44 27
opl@k2kompetanse.no

Markedssjef/rådgiver
Hege Tronsaune
Tlf.: 920 43 399
ht@k2kompetanse.no

Close Icon