Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenRaskere vei til inkludering i arbeidsmiljøet!

Raskere vei til inkludering i arbeidsmiljøet!

Å kunne beherske språket det snakkes i det landet du flytter til, betyr mye på ulike nivå. Det å kunne uttrykke seg verbalt, bli hørt og forstått, inkludert og integrert vil ha stor betydning for trivsel og mestring i hverdag og på jobb.

Målgrupper og måling av suksess

Vi erkjenner at kravene til norskkunnskaper i yrkeslivet varierer fra bransje til bransje. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som tar hensyn til ulike behov. Våre hovedmålgrupper inkluderer:

  • Medarbeidere som ønsker å forbedre kommunikasjon og samhandling: Vi hjelper de med å uttrykke seg bedre muntlig og skriftlig i møte med kolleger og kunder.
  • Medarbeidere som trenger bedre forståelse: Ledere oppfordrer sine ansatte til å lære seg norsk for å forbedre forståelsen av arbeidsoppgaver, rutiner og HMS, og for å unngå misforståelser og feil som kan føre til unødvendige kostnader eller risiko.
  • Deltakere med ambisjoner om høyere utdanning: Vi støtter de som ønsker å ta det neste steget mot høyere utdanning ved å gi dem nødvendige språkferdigheter.
  • Medarbeidere som ønsker å oppnå et fagbrev/svennebrev: Vi legger til rette for å hjelpe dem med å nå sitt karrieremål.
  • Jobbsøkere som ønsker å komme raskere inn i et yrke: Vi gir dem muligheten til å raskt lære nødvendige ord og begreper.

Fleksible varierte læringsmetoder

Vi vet at mennesker lærer på forskjellige måter. Derfor tilbyr vi en rekke læringsmetoder, inkludert samlinger på campus, bedriftsinterne opplæringsprogrammer, nettundervisning via Teams, og nettkurs med tilgang til faglige veiledere. Fleksibiliteten ligger i hendene til den enkelte deltakeren, slik at de kan velge hvordan, når og hvor de ønsker å lære.

Norskkurs for privatpersoner

Norskkurs for bedrift.

Fokus på praktisk kunnskap og muntlig kommunikasjon

I vår tilnærming til yrkesrettet norskopplæring legger vi vekt på å bygge opp deltakernes faglige ordbank og hjelpe dem med å forstå og bruke dagligtalen på jobben. Vi mener at effektiv kommunikasjon på arbeidsplassen er nøkkelen til suksess, og derfor er muntlig aktivitet en viktig del av våre kurs. Deltakerne får muligheten til å praktisere muntlig kommunikasjon gjennom erfaringsutvekslinger, gruppeoppgaver, rollespill, og diskusjoner om relevante temaer fra arbeidslivet.

Tilpasning til bedriftens behov

Vi skreddersyr våre opplæringsprogrammer for å inkludere bedriftens egne dokumenter og fagterminologi. Dette hjelper deltakerne med å forstå og bruke spesifikke begreper som er relevante for deres arbeidsplass, og forbedrer kommunikasjonen med kolleger og ledelse.

Vårt rykte og suksesshistorier

Ingeniører fra hele verden, ansatt i ABB har i flere år fulgt nettundervisning hos K2 Kompetanse. Våre norsklærere vet å engasjere og motivere sine deltakere med svært varierende innhold på samlingene sine. De får innblikk i norsk kultur, historie, høytider, tradisjoner, folkeeventyr, matkultur, norske begreper, samfunnsengasjement og aktuelle saker i inn- og utland, i tillegg til tradisjonell innføring i det norske språket! Det meldes stadig om god stemning med både latter, nysgjerrighet, undring og alvor når de tar for seg ulike temaer.

4 grupper på ulikt språknivå har dette semesteret vært med på en reise de sent vil glemme – det går nærmest «gjetord» om denne formen for norskopplæring på de ulike lokasjonene til ABB. En ting er å kunne snakke norsk på jobb, ved kaffemaskinen eller i lunsjen, en helt annen ting er hvor mye raskere integreringen i det norske samfunnet går!

«Våre ansatte kommer fra alle mulige land og er hovedsakelig ingeniører. De fleste kommer fra forretningsområdet olje& gass. Målet vårt er at de skal integreres på en god måte i Norge og at vi kan holde våre interne møter på norsk

sier Kari Tangerud, HR Business Partner i ABB.

Vi inviterer deg til å oppdage forskjellen

Våre norsklærere er dedikerte til å engasjere og motivere deltakerne med variert og engasjerende innhold. Vi tror på å gi innsikt i norsk kultur, historie, og samfunnsliv for å hjelpe deltakerne med å forstå det norske språket på en dypere måte.

Samarbeid med K2 Kompetanse gir ikke bare språkopplæring, det gir suksess og integrering. Vi inviterer dere til å oppdage forskjellen som yrkesrettet norskopplæring kan gjøre for deres organisasjon.

Ingenting er bedre enn fornøyde ingeniører fra #ABB etter fullført norskkurs!

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan skreddersy en løsning som passer dine behov.

Del Innlegg