Seminar

Seminar

GDPR

External Link Icon Bærum Down arrow icon
External Link Icon Bærum
– Har du alt under kontroll?

EUs forordning for personvern (GDPR) har blitt norsk lov. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Nytt regelverk inneholder strengere sanksjoner for overtredelser og flytter ansvaret for å følge reglene til ledelsen av bedriften.

Dersom man kan vise at man forvalter personopplysninger på en bedre måte enn en konkurrent, vil bevisste forbrukere foretrekke bedriften med fokus på personvern.

Hvem er kurset for?

Alle i ledelsen i bedriften.

Innhold/temaer

 • Håndtering av personopplysninger
 • Behandlingsgrunnlag
 • Samtykke fra kunder
 • Databehandleravtale
 • Personvernerklæring

Foredragsholder

Foredragsholder er Mathias Lilleengen fra Bing Hodneland advokatselskap DA. Advokat Mathias Lilleengen er partner i Bing Hodneland advokatselskap. Mathias har mange års erfaring med å gi juridisk bistand, særlig innen opphavsrett og kontraktsrett, men også markedsrett, personvern, GDPR, konkurranserett, foreningsrett og generell forretningsjus. Han har internasjonal erfaring fra WIPO, og bred erfaring fra styrearbeid.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en time kl. 09.00-10.00.

GDPR

GDPR

Right arrow icon

Praktisk arbeidsrett

External Link Icon Bærum Down arrow icon
External Link Icon Bærum
– Hva må du som arbeidsgiver tenke på?

Hvem er kurset for?

Alle ledere med personalansvar.

Innhold/temaer

  • Rekruttering
  • Arbeidsavtaler
  • Avvikling av arbeidsforhold

 

Foredragsholder

Foredragsholder er advokat John S. Gulbrandsen fra Bing Hodneland advokatselskap. Advokat John S. Gulbrandsen er partner i Bing Hodneland advokatselskap. Han fikk møterett for Høyesterett i 1997 og er en meget erfaren arbeidsrettsadvokat. Han har i tillegg lang og bred erfaring innen alle immaterialrettsområder og markedsrett. Han har utstrakt erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen sine spesialområder. Han var advokat og partner i Wiersholm advokatfirma fra 1990 til 2010.


Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over tre timer kl. 09.00-12.00.

Praktisk arbeidsrett

Praktisk arbeidsrett

Right arrow icon

Praktisk bruk av sosiale medier

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

– med hovedfokus på Facebook

Én ting er helt sikkert – annonsering på sosiale medier er kommet for å bli. Vegrer du deg for å hoppe på det digitale toget? Eller har du tatt steget, men fomler fortsatt litt i mørket? Vårt mål med dette kurset er å gi deg nok informasjon, smarte tips og triks og bistand slik at du kan annonsere på sosiale medier – med selvtillit.

Innhold/temaer

Kurset er todelt – første del med teori & tips og andre del med workshop.

Del 1

 • Hvilke kommunikasjonsmuligheter finnes i de ulike sosiale mediene?
 • Strategi: Hvem, hva, hvor? – hvilken plattform passer best for å nå min målgruppe, hvordan setter jeg mål?
 • Tips og triks – vi deler våre erfaringer om hva som fungerer bra og dårlig og summerer opp i enkle tips

Del 2

Workshop: Praktisk gjennomføring av annonsering på Facebook og/eller Instagram. Ta gjerne med en annonse du vil legge ut.

 • Facebook Business Manager – Oppsett og administrasjon
 • Annonsering – Oppsett, segmentering, lesing av rapporter

Dette kurset passer for deg som

 • har ansvar for å annonsere i sosiale medier, spesielt Facebook – som ønsker å lære mer om mulighetene
 • relativt nybegynner
 • har jobbet med dette lenge, men ønsker påfyll, fakta og inspirasjon
 • alt fra små bedrifter til større konsern

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over en dag. Den første halvdelen er satt av til teori & tips og den andre halvdelen er workshop.

Praktisk bruk av sosiale medier

Praktisk bruk av sosiale medier

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

External Link Icon Sandefjord Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord

Foredrag med bevisstgjøring, diskusjoner og dialog. Gjennom arbeid med bedrifter og toppidrett har jeg erfart at fokus på å bygge gode vaner er avgjørende for å lykkes.

Viktigste temaene vi skal snakke om er:

Dine daglige vaner – en liten reise. Hvordan vanene oppstår og hvorfor vi har dem. Vaner i tanker, handlinger og motorikk. Pusten, en vane med mange muligheter. Autopiloten og selvkontrollen. Bygging og endring av vaner. Gode og dårlige vaner. Vanene som gjør at du lykkes.

Foredragsholder

Foredragsholder er Ole-Petter Henriksen fra Opbra as. Ole-Petter har mange års erfaring som leder av ulike virksomheter og som toppidrettstrener. De siste årene har han drevet konsulentvirksomhet der hovedtemaene har vært prestasjonskultur, gode vaner, motivasjon, visjon – verdier og spilleregler, ledertrening, mental trening, strategier og handlingsplaner og coaching/mentoring av ledere.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres på ettermiddagen onsdag 6.mars kl. 15.00-16.00, Kliinestadmoen 9, Sandefjord.

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

Right arrow icon