Styrker operativ ledelse

Kontinuerlig påfyll av kunnskap, inspirasjon og trening er viktige elementer for at medarbeiderne i Sonepar Norge skal utvikle seg videre både personlig og sammen som et team. For å oppnå dette har lager- og transportledere og deres assisterende ledere gjennomført lederkurs, og flere står for tur. Ved å styrke den operative ledelsen på sentrallageret får … Fortsett å lese Styrker operativ ledelse