Gratis kurs for bedrifter og privatpersoner

Kan tas ved siden av jobb!

Kurs for butikk/varehandel

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse innen blant annet teknologi, distribusjon, kundeservice og bærekraft. Vi har utviklet fire fleksible kurs for å hjelpe butikker og ansatte med å takle omstilling og ruste for morgendagens arbeidsliv. Alle kursene er lagt opp slik at du kan ta flere kurs samtidig.

Gratis norskkurs anleggsbransjen

Kompetanseplussmidler til næringslivet

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter i alle bransjer som har fokus på kompetanse og utvikling av sine medarbeidere. Påfyll av kompetanse for arbeidstakerne er den beste investeringen bedrifter kan gjøre. Ordningen bidrar til at voksne i arbeid får en større trygghet i eksisterende arbeidsoppgaver og nødvendig kompetanse til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Bedriftsintern opplæring har stor effekt på:

  • motivasjon og engasjement
  • involvering og forståelse av virksomheten
  • samarbeid og kommunikasjon
  • ansvarliggjøring for egne arbeidsoppgaver

Å søke om kompetansemidler kan være en krevende øvelse for bedriften. Som kompetanseleverandør med lang erfaring kan vi ta ansvar for hele prosessen fra kompetansekartlegging til søknad og gjennomføringen av opplæringen. I samarbeid med den enkelte bedrift skreddersyr vi kursinnhold basert på bedriftens behov.

Mer om Kompetansepluss-midler

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter i alle bransjer som har fokus på kompetanse og utvikling av sine medarbeidere. Påfyll av kompetanse for arbeidstakerne er den beste investeringen bedrifter kan gjøre. Ordningen bidrar til at voksne i arbeid får en større trygghet i eksisterende arbeidsoppgaver og nødvendig kompetanse til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Bedriftsintern opplæring har stor effekt på:

  • motivasjon og engasjement
  • involvering og forståelse av virksomheten
  • samarbeid og kommunikasjon
  • ansvarliggjøring for egne arbeidsoppgaver

Å søke om kompetansemidler kan være en krevende øvelse for bedriften. Som kompetanseleverandør med lang erfaring kan vi ta ansvar for hele prosessen fra kompetansekartlegging til søknad og gjennomføringen av opplæringen. I samarbeid med den enkelte bedrift skreddersyr vi kursinnhold basert på bedriftens behov.

Eksempler på kursinnhold med Kompetansepluss-midler

Lese og skriveforståelse

Opplæringens fokus er å øke deltakernes lese- og skriveforståelse av bedriftsintern dokumentasjon og beherske formelle krav til et mangfold av fagtekster, bransjerelatert dokumentasjon, HMS-instrukser osv. Eksempler på dette er større forståelse av internt opplæringsmateriell, arbeidsinstrukser, gjeldende lover og regler, kravspesifikasjoner, pålagte rapporter, skjemaer osv.

Kommunikasjon og samhandling

Temaer som er med å bygge god bedriftskultur og unngå misforståelser – selvinnsikt, problemløsing, forebygge konflikter, tydelighet, kommunikasjonsformer, medarbeiderens positive bidrag til arbeidskulturen, med mål om at den enkelte medarbeider kan delta aktivt i meningsutveksling, og ta ansvar i kommunikasjonen.

Tall og økonomiforståelse

Skal bidra til større forståelse for tall, matematisk og økonomisk informasjon i hverdagen, med mål om å kunne bruke kunnskapen til å gjøre egne vurderinger. Aktuelle temaer er grunnleggende tallforståelse, knyttet inn mot aktuell bransje, begrepsforståelse innenfor økonomi, prosentregning, kalkulering, forstå tabeller, statistikk og økonomiske illustrasjoner, enkle beregninger i regneark osv.

IT/digitale ferdigheter

Aktuelt innhold kan være Office-pakken/deler av Office-pakken, økt innsikt og bruk av Teams og kommunikasjon generelt i ulike digitale kanaler. Generell fokus på digital trygghet. Målet er at medarbeiderne kan forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner med økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Forkurs til fagbrev

Vi tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene i gjeldende læreplan, og har bl.a. fokus på faglig og mer formell lese- og skriveforståelse knyttet opp mot det enkelte fagområde og tilhørende bransje.

Yrkesrettet norskopplæring

Her tar vi utgangspunkt i yrkesprofilen til den enkelte deltager/bransje og har stor fokus på høyfrekvente ord og begrepsforståelse i arbeidshverdagen, både skriftlig og muntlig. Vi fletter inn daglige oppgaver på jobb i undervisningen og relevant materiell fra arbeidshverdagen, med innspill fra arbeidsgiver.

Kontakt oss

Vi hjelper bedriften med kartlegging av kompetansebehov og planlegging av søknad om Kompetansepluss-midler.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Salgssjef / bedriftsrådgiver

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no

Bedriftsrådgiver

Tlf: 481 21 399

pkb@k2kompetanse.no

Hilde Stensholt

Bedriftsrådgiver

Tlf: 476 63 980

hs@k2kompetanse.no