Tiltak og smittevernregler i forbindelse med delvis åpning av fysisk undervisning hos K2 Utdanning i uke 18

Tiltakene gjelder for deltakere og ansatte ved K2 Utdanning på fysiske lokasjoner og foreløpig ikke for deltakere på K2 Kompetanse.

Bakgrunn – hvilke klasser åpnes i uke 18

Det er fra og med mandag 27.april åpnet for at videregående opplæring kan undervise i fysiske klasserom. Dette gjelder for de yrkesfagene som underviser i programfag og har praktiske eksamener våren 2020.

For K2 Utdanning betyr dette at følgende fag har oppstart i klasserom i uke 18:

 • vg3 Helsesekretær
 • vg3 Tannhelsesekretær
 • vg3 Renholdsoperatør
 • vg1 Helse og oppvekst i Porsgrunn
 • Elektro Porsgrunn og Drammen

Vi vil fortløpende vurdere oppstart av flere klasser fra og med uke 19, og komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Forutsetningen for oppstart er at de nasjonale smittevernreglene følges. Det betyr at både lærere og deltakere må sette seg grundig inn i disse råd og regler før åpning!

Redusert kontakt mellom personer

Lærertetthetsnormen for ungdomstrinnet er 20 elever per ansatt, og er et godt utgangspunkt for gruppestørrelser. I videregående skoler er det ikke tilsvarende norm, men det anbefales å begrense størrelser på undervisningsgrupper der det er mulig. Hos K2 utdanning vil ikke gruppestørrelsen overstige 20 deltakere.

Når skal deltakere/ansatte ikke møte på skolen?

Det er viktig at deltakere og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at de som har symptomer ikke skal møte på skolen.

1. Deltakere/ansatte med luftveissymptomer

Deltakere og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

2. Deltakere/ansatte som har bekreftet covid-19

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

3. Deltakere/ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til person med bekreftet covid-19

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Smitteforebyggende tiltak

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes på skoler som for eksempel i bedriften hvor man har praksis. Tiltakene tilpasses slik at man har fokus på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. For deltakere i videregående opplæring (K2 utdanning) gjelder følgende smittebegrensende tiltak beskrevet under.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være i på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme! Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Fysisk kontakt

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
 • Deltakeres behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Tetthet i grupper

 • Større samlinger skal unngås.
 • Forsøk å legge til rette for undervisning i mindre, faste grupper (evt. kohorter). Gruppene kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).
 • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke klassen trenger å bytte rom der det er mulig.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst 1 meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med noe avstand til andre.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.
 • Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).