K2 kompetanse

Produktområder

› Styrearbeid og strategisk ledelse › Leder- og organisasjonsutvikling › Strategisk salgsledelse og personlig salg › Markedsføring › Teknologi › Fagopplæring

Våre kurs

 

Våre kurs

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

Innhold/temaer

 • maskiner og utstyr
 • planlegging, stikking og nivellering
 • vei, vann og avløp
 • bransjelære

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har erfaring som anleggsmaskinfører og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Anleggsmaskinfører

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Atferdsøkonomi, bedriftskultur og organisasjonsutvikling

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Atferdsøkonomi, bedriftskultur og organisasjonsutvikling

Hvorfor gjør folk som de gjør?

Nøkkelen til effektive endringsprosesser som gir positive og varige resultater ligger i kunnskap om atferdsøkonomi. Følelser er drivstoffet for endring og utvikling, og stadig flere ledere bruker innsikt i kunnskap om atferdsøkonomi som grunnlag for langsiktig utvikling og vekst.

Kurset er en innføring i atferdsøkonomi – Behavior Economy – og hvordan du kan bruke dette til å skape bedre resultater for deg selv og din organisasjon. Atferdsøkonomi bygger på forskning innen økonomi, psykologi, sosiologi, atferdsvitenskap og hjerneforskning.

Innhold/temaer

 • Hva atferdsøkonomi er og hva vi kan bruke det til?
 • Selvkontroll og autopilot – hva styrer din hverdag?
 • Å motivere for ønsket endring
 • Tankesettet betyr alt! En innføring i modellen «Growth og Fixed
  Mindset»
 • «Gullstandarden» for eksepsjonelle resultater – hva må til?
 • Resultatmål og mestringsmål
 • 3 sikre trinn for varige endringer
 • 10 atferdsøkonomiske prinsipper til bruk i din arbeidshverdag
 • Vi kan ikke endre atferd om vi ikke samtidig endrer omgivelser!
 • «Nudging» – innføring i hvordan vi kan endre (designe) omgivelser og innhold i jobben som gjør det enkelt å ta smarte valg, og å påvirke og utvikle ønsket atferd

Dette kurset passer for deg som

 • er daglig leder eller avdelingsleder med ansvar for utvikling av medarbeidere og team
 • vil bli en enda bedre leder og har egeninteresse for utvikling
 • kjenner på utfordringen i en tid med hurtig forandring og usikkerhet, og vil ha gjennomarbeidede og utprøvde verktøy for å oppnå varig, positiv endring
 • vil ha bedre resultater

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to ganger med 14 dagers mellomrom. I tillegg til kursdagene får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Inkludert i prisen er boken Mestringskoden. Som forberedelse til kurset skal deltakerne lese et kapittel fra boken Mestringskoden og besvare en mindre refleksjonsoppgave knyttet til dette.

Atferdsøkonomi, bedriftskultur og organisasjonsutvikling

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Atferdsvansker hos barn og unge

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Atferdsvansker hos barn og unge

… med vekt på de voksnes rolle i relasjonen

Kurset tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad og beskriver konkrete verktøy og mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Kursene beskriver også Kontekstmodellen trinn for trinn

Innhold/temaer

Kursene bygger på boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne (Holland 2013). Boka bygger på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder.

  • Atferdsvansker hos barn og unge, begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
  • Hvordan forstår vi atferdsvansker?
  • Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
  • Kartlegging av atferd Analyse av atferdsproblemer
  • Systemanalyse som basis for alle tiltak
  • Fra analyse til tiltak
  • Fokus på hva bevisste voksne kan få gjort noe med
  • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning og systemisk veiledning
  • Bevisste voksne
  • Relasjon mellom voksne og barn
  • Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne
  • Hvordan kartlegge varme og kontroll
  • Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
  • Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Dette kurset passer for deg

Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen, lærere, spesialpedagoger, rådgivere i PPT og barnevern, ansatte ved boliger og institusjoner og de som jobber med fosterhjem for barn og ungdom. Kurset passer også for de som jobber med enslige mindreårige flyktninger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid; to ganger à tre timer. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Atferdsvansker hos barn og unge

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs

External Link Icon Nettundervisning Down arrow icon
External Link Icon Nettundervisning

Jobber du med barn og unge i barnehage eller SFO, og ønsker fagbrev, da er Barne- og ungdomsarbeider utdanningen for deg. Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Dette er et intensivt kurs som gjennomføres på halve tiden av vanlig fagbrevgjennomføring. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Innhold/temaer

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising  i et komprimert løp på 54 timer. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Nettundervisning

Kurset gjennomføres som live nettundervisning i et komprimert løp på 54 timer hvor du følger undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

 • forelesninger live
 • interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
 • forelesninger i opptak

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Dette er et komprimert løp med færre timer og lavere pris, og inngår derfor ikke i støtteordningen fra lånekassen.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs

Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge

 

Innhold/temaer

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid i Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Bærum og Oslo. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Barne-og ungdomsarbeider

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Innhold/temaer

 • Drift og vedlikehold
 • Bransjelæreplanlegging

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Kurset passer for deg som

har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Byggdrifter

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Her får du innføring og trening i lederkompetansen din.

 

Du har sikkert fokus på å få med deg folka dine/teamet ditt, skape resultater og bli enda bedre. Dette er ledelse! og her deltar du i et program over 6 uker; får faglig innføring og inspirasjon, prøver ut og bruker temaene i praksis og tar med erfaringene tilbake til kurset.

 

Innhold/temaer

 • lederskap og rolleforståelse
 • organisasjonskultur
 • kommunikasjon
 • velfungerende team
 • endring
 • konflikthåndtering

Dette kurset passer for deg som

– har vokst inn i lederrollen og vil ha formalisert lederkompetansen
– ønsker påfyll for å gjøre en enda bedre jobb som leder/teamleder

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger à fire timer med en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Dette er ledelse! Kort og godt!

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Engelsk

Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Er du uerfaren med excel? På dette kurset får du innføring i hvordan Excel fungerer med kolonner, celler, formler, funksjoner, grafer, tabeller osv.

Innhold/temaer

 • Bli kjent med bruksområdene til excel
 • Du lærer navn og begreper som brukes i Excel
 • Hvordan redigere og lage formler
 • Få kunnskap til å lage grafer i Excel
 • Lær om utskriftsområder og utskrift i Excel

Dette kurset passer for deg som

er uerfaren med excel og ønsker å lære grunnleggende funksjoner.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over tre ganger à fire timer kveld (kl. 17.00-21.00). Datoer: 6/9, 13/9 og 20/9. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Excel for nybegynnere

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Oslo External Link Icon Bærum External Link Icon Drammen External Link Icon Tønsberg External Link Icon Sandefjord External Link Icon Porsgrunn
Excel videregående kurs

Dette er kurset for deg som bruker Excel jevnlig og som ønsker å lære flere avanserte muligheter i programmet.

Du får mange nyttige tips og triks og vil garantert bli en enda bedre Excel-bruker etter å ha fullført kurset! Pivottabeller, oppslagsfunksjoner, bruk av tabeller, avansert sortering av lister er noe av det vi gjennomgår på dette kurset. Kurset kjøres på siste versjon av programmet.

Innhold/temaer

 • Formatering
 • Referanser og formler
 • Funksjoner
 • Diagram
 • Bilder og objekter
 • Lister og tabeller
 • Hva skjer hvis-spørsmål
 • Datautveksling
 • Samarbeid og publisering
 • Makroer og maler

Dette kurset passer for deg som

Excel brukere som trenger et generelt løft i Excel kompetansen

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Excel videregående kurs

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Om K2 kompetanse

 

K2 kompetanse

K2 kompetanse AS leverer kompetanseutvikling til næringsliv og offentlige virksomheter.

Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.

Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning.

Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

Menneskene

 

Daglig leder/rådgiver
Ingelise Holland Schliekelmann
Tlf.: 91 89 55 57
ihs@k2kompetanse.no

Økonomi- og IKT-sjef/rådgiver
Ole Petter Lilleengen
Tlf.: 90 61 44 27
opl@k2kompetanse.no

Markedssjef/rådgiver
Hege Tronsaune
Tlf.: 92 04 33 99
ht@k2kompetanse.no

Fagansvarlig K2 utdanning
Trond Skrede
Tlf.: 90 05 55 02
ts@k2kompetanse.no

Slottsfjellskolen, Tønsberg

Bedriftsrådgiver
Hilde Stensholt
Tlf.: 47 66 39 80
hs@k2kompetanse.no

Oslo, Akershus og Buskerud

Bedriftsrådgiver
Espen Fløtre Syversen
Tlf.: 95 86 76 62
efs@k2kompetanse.no

Telemark og Vestfold

Salgssjef/bedriftsrådgiver
Nina Mosdal
Tlf.: 90 58 65 58
nm@k2kompetanse.no

Oslo, Akershus og Buskerud

Fagressurs salg og service
Jon Anders Hesby
Tlf.: 95 14 32 72
jah@k2kompetanse.no

Kontakt oss

 

Samtykke

Du finner oss her

Klinestadmoen 9, 3241 Sandefjord

 

K2 kompetanse

Klinestadmoen 9, 3241 Sandefjord, Norge