K2 kompetanse

Produktområder

› Styrearbeid og strategisk ledelse › Leder- og organisasjonsutvikling › Strategisk salgsledelse og personlig salg › Markedsføring › Teknologi › Fagopplæring

Våre kurs

 

Våre kurs

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo
Trygg i lederrollen

Her får du en god innføring og oversikt på praktiske aspekter i lederrollen din.

Du får kunnskap om lederskap, kommunikasjon i team, salg og kundefokus og overordnet forståelse innen fagområdene HMS og økonomi. Kurset går over noe tid slik at du kan jobbe praktisk med temaene i egen jobb, prøve ut og ta med deg erfaringer tilbake i kurset

Innhold/temaer

 • en god første innføring i lederkompetanse og rolleforståelse
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • salg for ikke-selgere og presentasjonsteknikk
 • økonomi
 • HMS

Dette kurset passer for deg som

– har et mellomlederansvar, er teamleder, avdelingsleder eller leder i en annen sammenheng – uten at du nødvendigvis har personalansvar

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger à fire timer med en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Trygg i lederrollen

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning
Institusjonskokk

Institusjonskokker lager mat ved kantiner og institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler.

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer.

Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser til både friske og syke mennesker. I helse- og omsorgssektoren er institusjonskokken en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg ved at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet.

 

Innhold/temaer

 • tilberede mat i store mengder
 • sørge for en høy hygienisk standard i arbeidet
 • bruke maskiner og annet utstyr, og vedlikeholde dem
 • følge budsjetter og eventuelt andre regler for matproduksjonen
 • variere retter og menyer ut ifra hva som er næringsmiddelmessig korrekt

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

 

Dette passer for deg som

 • har erfaring som kokk eller med matlaging, og som ønsker å formalisere kompetansen din.

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

 

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Institusjonskokk

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Jobber du med barn og unge i barnehage eller SFO, og ønsker fagbrev, da er Barne- og ungdomsarbeider utdanningen for deg. Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Dette er et intensivt kurs som gjennomføres på halve tiden av vanlig fagbrevgjennomføring. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Innhold/temaer

 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling
 • yrkesutøvelse

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

 • har praktisk erfaring med å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0-18 år.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising  i et komprimert løp på 54 timer. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Nettundervisning

Kurset gjennomføres som live nettundervisning i et komprimert løp på 54 timer hvor du følger undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

 • forelesninger live
 • interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
 • forelesninger i opptak

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Dette er et komprimert løp med færre timer og lavere pris, og inngår derfor ikke i støtteordningen fra lånekassen.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Norskopplæring for barnehageassistenter

External Link Icon Oslo External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum Down arrow icon
External Link Icon Oslo External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum

Norskopplæring for barnehageassistenter

Lær språket og begrepene du trenger for å jobbe i barnehage og SFO.

 

Innhold/temaer

 • grunnleggende kultur- og yrkesforståelse innen barne- og ungdomsarbeid
 • innlæring av ord og uttrykk rundt daglige gjøremål/ arbeidsrutiner
 • kommunikasjon
 • innlæring av fagspråk/begreper. Begrepsforståelse, muntlig og skriftlig
 • helsefremmende arbeid
 • kommunikasjon og samhandling

Dette kurset passer for deg som

– ønsker å bli tryggere i arbeidsnorsk innenfor barnehageyrket
– på sikt ønsker å formalisere dine kunnskaper med fagbrev for Barne- og Ungdomsarbeider

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over 12 ganger à 4 timer to ganger i uken, mandag og onsdag kl. 17 til 21. Deltakerne får også tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Norskopplæring for barnehageassistenter

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Kurs i endret byggteknisk forskrift

Gjennomgang av ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer; Hva er endret og hva medfører endringene for din bedrift?

Dette kurset passer for deg

må forholde deg til kravene i plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene i det daglige arbeidet, både i offentlig og privat sektor.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag som klasseromsundervisning. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Spesialpedagogikk for assistenter

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Kurset passer for deg som arbeider med barn og ønsker mer kompetanse innenfor spesialpedagogikk.

 

Innhold/temaer

I løpet av totalt 30 timer er vi innom ulike temaer og utfordringer, der det er behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte. Kurset vil gi deg verktøy og økt trygghet i forhold til håndtering av ulik type atferdsvansker og spesielle behov.

Dette kurset passer for deg som

arbeider med barn og ønsker mer kompetanse innenfor spesialpedagogikk.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres fra 20. september over ti ganger med en ukes mellomrom kl. 17.00-20.00. I tillegg til kursdagene får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Spesialpedagogikk for assistenter

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner, samt tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og funksjonene til de tekniske installasjonene.

Innhold/temaer

 • Drift og vedlikehold
 • Bransjelæreplanlegging

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Kurset passer for deg som

har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Byggdrifter

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Nettundervisning

Dette er utdanningen for deg som har allsidig erfaring fra produksjon i en industribedrift. Produksjonsteknikere har ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når det er maskiner som framstiller produktene

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Innhold/temaer

Utdanningen er delt inn i tre programfag

Produksjon

 • Planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr
 • Innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer
 • Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling

Vedlikehold

 • Forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg
 • Vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks
 • Rengjøring og smøring inngår også

Dokumentasjon og kvalitet

 • Bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold
 • Valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger
 • Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra produksjon i en industribedrift.

Gjennomføring

Ved bruk av nettundervisning kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC. Undervisning på nett gir muligheter for:

  • Forelesninger live
  • Interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
  • Forelesninger i opptak

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærerfaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøver

Låneekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Produksjonsteknikk

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo External Link Icon Nettundervisning

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor tømrerfaget, og ønsker fagbrev. På kurset lærer du om bygging og montering av trekonstruksjoner

Dette kurset forbereder deg til å ta teorieksamen for praksiskandidater, som er første skritt på veien til å få fagbrev som tømrer.

Innhold/temaer

Utdanningen er delt inn i to hovedområder

Produksjon

 • Oppsetting av nye bygg med bruk av ulike typer materiale
 • Rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger
 • Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier
 • Bruk av verktøy og maskiner
 • Bruk av forhånds-godkjente løsninger og kvalitetssystem
 • Tegninger, beskrivelser og gjeldene regelverk
 • Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid
 • kildesortering og avfallshåndtering
 • Helse, miljø og sikkerhet

Bransjelære

 • Ulike typer materialer og deres bruksområder
 • Bruk av beskrivelser og tegninger og dokumentasjon som inngår
 • Prinsipp for oppgradering av eldre bygninger og bygningsfysikk
 • Faghistorie og etiske retningslinjer

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

som har allsidig praksis fra arbeid innenfor tømrerfaget og som ønsker svennebrev.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid i Porsgrunn, Sandefjord og Tønsberg. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærerfaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb.no

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere minimum 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøver

Låneekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Er du uerfaren med excel? På dette kurset får du innføring i hvordan Excel fungerer med kolonner, celler, formler, funksjoner, grafer, tabeller osv.

Innhold/temaer

 • Bli kjent med bruksområdene til excel
 • Du lærer navn og begreper som brukes i Excel
 • Hvordan redigere og lage formler
 • Få kunnskap til å lage grafer i Excel
 • Lær om utskriftsområder og utskrift i Excel

Dette kurset passer for deg som

er uerfaren med excel og ønsker å lære grunnleggende funksjoner.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over tre ganger à fire timer kveld (kl. 17.00-21.00). Datoer: 6/9, 13/9 og 20/9. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Excel for nybegynnere

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Om K2 kompetanse

 

K2 kompetanse

K2 kompetanse AS leverer kompetanseutvikling til næringsliv og offentlige virksomheter.

Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.

Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning.

Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

Menneskene

 

Daglig leder/rådgiver
Ingelise Holland Schliekelmann
Tlf.: 91 89 55 57
ihs@k2kompetanse.no

Fagansvarlig/rådgiver
Tom Espen Syrrist
Tlf.: 90 91 19 43
tes@k2kompetanse.no

Økonomi- og IKT-sjef/rådgiver
Ole Petter Lilleengen
Tlf.: 90 61 44 27
opl@k2kompetanse.no

Markedssjef/rådgiver
Hege Tronsaune
Tlf.: 92 04 33 99
ht@k2kompetanse.no

Bedriftsrådgiver
Hilde Stensholt
Tlf.: 47 66 39 80
hs@k2kompetanse.no

Oslo, Akershus og Buskerud

Bedriftsrådgiver
Espen Fløtre Syversen
Tlf.: 95 86 76 62
efs@k2kompetanse.no

Telemark og Vestfold

Salgssjef/bedriftsrådgiver
Nina Mosdal
Tlf.: 90 58 65 58
nm@k2kompetanse.no

Oslo, Akershus og Buskerud

Kontakt oss

 

Samtykke

Du finner oss her

Klinestadmoen 9, 3241 Sandefjord

 

K2 kompetanse

Klinestadmoen 9, 3241 Sandefjord, Norge