Vi hjelper din bedrift med ditt fagbrev/svennebrev/autorisasjonsfag!

Fagutdanning en samlebetegnelse for alle fagområdene vi tilbyr som yrkesretter utdanning. Fagutdanning er en rask vei til å bli kvalifisert for fast jobb og god lønn.

Har du voksne ansatte med bransjeerfaring og som er ufaglært? Da har de muligheten til å avlegge fag- eller svenneprøven som praksiskandidat. Som praksiskandidat trenges teorieksamen og nok praksis før de avlegger selve prøven.

Erfaring + Teorieksamen + Fagprøve = Fagbrev

Hvordan foregår undervisningen?

Vi tilbyr fagbrev som klasseromsundervisning på en rekker kurssteder og som nettundervisning uavhengig av hvor du bor. Hos oss møter du dyktige lærere med lang erfaring. Undervisningen foregår enten på dag- eller kveldstid, og lar seg kombinere med jobb.

Vi tilbyr fleksible løsninger for bedriftens valg av «kursrom». Det kan være effektivt å gjennomføre opplæringen i egne lokaler eller mer hensiktsmessig på en av våre Campuser. https://k2kompetanse.no/bedriftskurs/

Oversikt over undervisningsmuligheter.