Lederutvikling en samlebetegnelse for alle de tiltak man iverksetter for å tilføre lederne kompetanse som igjen bidrar til å styrke virksomhetens mål.

Det er vanlig å skille mellom aktiviteter som har til hensikt å utvikle den enkelte leders evne til å lede, og aktiviteter som har til hensikt å utvikle kollektiv forståelse og samspill mellom lederne i en organisasjon. Det første omtales ofte som ledertrening – det siste som ledelsesutvikling.  Disse tilnærmingene henger naturligvis sammen.

Det er vanlig å kombinere dem og se på lederutvikling som en systematisk læringsprosess over tid, som skal bidra til å utvikle organisasjonen og opprettholde dens relevans inn i en ny tid.

Ledelse

Bærekraftprogrammet 2023

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kom i gang med bærekraft - en vinn/vinn situasjon for både bedriften og miljøet. Hvordan redusere klimaavtrykket? Hvordan kommunisere klima, miljø og bærekraft?

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Kurs/Program

Pris

kr. 14 900,-

Varighet

3 Dag(er)

Kommentar

Inkludert lunsj

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Påfyll i lederrollen

Down arrow icon

Kursinformasjon

Få kunnskap om lederskap, kommunikasjon, målprosess og innsikt i konflikthåndtering. Øk din bevissthet rundt egen lederrolle og få innspill til enkle lederverktøy.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Kurs/Program

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Kommentar

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Prestasjonsledelse

Down arrow icon

Kursinformasjon

Prestasjonsledelse krever en god leder med innsikt i og forståelse for de ulike dynamikkene som foregår på arbeidsplassen. Fokuset blir å utøve god ledelse innenfor de vi...

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Kurs/Program

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

Kommentar

Ta kontakt for bedriftsinternt tilbud.

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig