Lederutvikling en samlebetegnelse for alle de tiltak man iverksetter for å tilføre lederne kompetanse som igjen bidrar til å styrke virksomhetens mål.

Det er vanlig å skille mellom aktiviteter som har til hensikt å utvikle den enkelte leders evne til å lede, og aktiviteter som har til hensikt å utvikle kollektiv forståelse og samspill mellom lederne i en organisasjon. Det første omtales ofte som ledertrening – det siste som ledelsesutvikling.  Disse tilnærmingene henger naturligvis sammen.

Det er vanlig å kombinere dem og se på lederutvikling som en systematisk læringsprosess over tid, som skal bidra til å utvikle organisasjonen og opprettholde dens relevans inn i en ny tid.

Ledelse

Bærekraftprogrammet 2022

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kom i gang med bærekraft - en vinn/vinn situasjon for både bedriften og miljøet. Hvordan redusere klimaavtrykket? Hvordan kommunisere klima, miljø og bærekraft?

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 14 900,-

Varighet

3 Dag(er)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Organisasjonskultur; endring og utvikling

Down arrow icon
Kursholder Torunn Ødegård Play Icon

Kursinformasjon

Arbeider du i en kultur som er tydelig opptatt av å fremme engasjement og vekst? Kurset omhandler nøkkelen til suksess for selskapet, de ansatte og for kundene.

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Prestasjonsledelse

Down arrow icon

Kursinformasjon

Prestasjonsledelse krever en god leder med innsikt i og forståelse for de ulike dynamikkene som foregår på arbeidsplassen. Fokuset blir å utøve god ledelse innenfor de vi...

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Tryggere i lederrollen

Down arrow icon
Tryggere i lederrollen

Kursinformasjon

Få kunnskap om lederskap, kommunikasjon, målprosess og innsikt i konflikthåndtering. Øk din bevissthet rundt egen lederrolle. Vi gir deg innspill til enkle lederverktøy....

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Tryggere i lederrollen – webinar

Down arrow icon

Kursinformasjon

Webinaret gir deg en god introduksjon til elementer som kan være med å trygge medarbeidere i lederrollen. Sett av 30 min. til webinar!

Type

Pris

Varighet

Type

Klasserom

Pris

kr. 0,-

Varighet

30 Minutt(er)

Les mer om kurset

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig