Uttalelser fra noen av våre kunder


Harald Hansen,
Logistikkdirektør, Sonepar Norge

Vi er opptatt av å utvikle selvstendige ledere som tar beslutninger basert på kunnskap, og ønsker ledere som prioriterer riktig også under til dels sterkt varierende tidspress.– Cecilie Bækken Sørumshagen,
Daglig leder, Tønsberglivet

Dedikert fokus på kompetanseutvikling er et konkurransefortrinn for næringslivet som vi ønsker at
K2 kompetanse er en viktig partner for oss i arbeidet med kompetanseutvikling for næringslivet i Tønsbergregionen.– Otto Andrè Winterstad,
Daglig leder, EDH Utleie AS

Gjennom samarbeidet med K2 Kompetanse har vi satt kompetanseutvikling i system og gjort det praksisnært for medarbeiderne. K2 er en viktig partner for oss i arbeidet med kompetanseutvikling.


Kundereferanser

Vi er stolte av samarbeidet med mange flotte bedrifter i mange ulike bransjer.