Bedriftsintern opplæring – tilpasset til din bedrift

Lederutvikling en samlebetegnelse for alle de tiltak man iverksetter for å tilføre lederne kompetanse som igjen bidrar til å styrke virksomhetens mål.

Det er vanlig å skille mellom aktiviteter som har til hensikt å utvikle den enkelte leders evne til å lede, og aktiviteter som har til hensikt å utvikle kollektiv forståelse og samspill mellom lederne i en organisasjon. Det første omtales ofte som ledertrening – det siste som ledelsesutvikling.  Disse tilnærmingene henger naturligvis sammen.

Det er vanlig å kombinere dem og se på lederutvikling som en systematisk læringsprosess over tid, som skal bidra til å utvikle organisasjonen og opprettholde dens relevans inn i en ny tid.

Vi tilpasser kurs og opplæring til din bedrifts kompetansebehov. Gjennom tilpasningen får bedriften større påvirkning og oppnår en relevant og praktisk tilnærming.

Sammen med bedriften ser vi på hvordan medarbeiderne kan utvikle seg for å forsterke resultat og verdiskapning i selskapet.

Kontakt oss

Nina Mosdal

Salgssjef / bedriftsrådgiver

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no

Hilde Stensholt

Bedriftsrådgiver

Tlf: 476 63 980

hs@k2kompetanse.no

Per Ketil Berg

Bedriftsrådgiver

Tlf: 481 21 399

pkb@k2kompetanse.no