Kompetansekartlegging

– for utvikling og vekst

Kompetansekartlegging

De ansattes kompetanse er en viktig ressurs inn i virksomhetens arbeidsprosesser.  Mange virksomheter opplever at det er mye å hente på å få dette satt i system og få en oversikt over så vel åpen som skjult kompetanse for å kunne nå sine mål.

K2 kompetanse hjelper virksomheten å få svar på:
– hvilken kompetanse har vi i dag (skjult og åpen)
– hvilken kompetanse må vi ha for å nå våre mål

K2 kompetanse bidrar med hele prosessen fra kartlegging til styring av kompetanse for å oppnå verdiskaping og bidra til resultat.

Vi bistår med kartlegging av kompetansen og benytter et verktøy som gjør det letter å holde oversikt og bruke de ressursene man allerede har.

Ta kontakt med en av våre rådgivere (se under) for å avtale et møte.

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Daglig leder/rådgiver
Ingelise Holland Schliekelmann
Tlf.: 91 89 55 57
ihs@k2kompetanse.no
Økonomi- og IKT-sjef/rådgiver
Ole Petter Lilleengen
Tlf.: 90 61 44 27
opl@k2kompetanse.no
Markedssjef/rådgiver
Hege Tronsaune
Tlf.: 920 43 399
ht@k2kompetanse.no

Kontakt oss

Close Icon