Hvilken gjennomføring passer best?

Flere av av utdanningene og kursene hos K2 gjennomføres med ulike valgmuligheter, velg den formen som passer best.

Klasseromsundervisning på campus eller i bedriften

Undervisning hvor deltakerne møter til fastlagt tid og sted, enten i et av våre fysiske klasserom eller ute i bedriften. Klikk på kartet over, og se en oversikt over våre campuser i Norge.


Nettundervisning
via Teams

Deltakerne følger undervisningen i virtuelt klasserom live. Det ligner på vanlig klasseroms-undervisning med faste undervisningsdager og kommunikasjon mellom deltakere og lærer i sanntid.  Deltakerne kan se all undervisning i opptak i etterkant.


Nettstudier – når det passer

Deltakeren bestemmer hva, hvor og når de vil lære. Det er korte og engasjerende leksjoner i form av tekster, video, quiz, veiledning og oppgaver. På mange av kursene får man i tillegg personlig veiledning. Alt undervisningsmateriell ligger i portalen.