Grunnkurs lager- og logistikkmedarbeider

Kursinformasjon

Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider (inneholder både teori og praksis).

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 0,-

Varighet

6 Uke(r)

Kommentar

Kurs for NAV Drammen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kurset vil gi deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider. Målsettingen med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen.

Kurset tar utgangspunkt i yrkesprofilen til en lagermedarbeider, slik at du blir kjent med hva jobben vil innebære. Vi ser på utvalgte temaer og kompetansemål fra læreplanen for fagbrev logistikk som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget.

Gjennom praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser vil du kunne ta med deg ny kunnskap ut i en praksisplass. Her er det «Learning by doing».

Innhold/temaer

 • forståelse for rollen lager- logistikkmedarbeider, kvalitet i utførelse av arbeidet, leveringstid og service gjennom hele verdikjeden
 • lagerstyring på forskjellige type lager. Standard prosedyrer og arbeidsprosesser
 • HMS og internkontroll
 • hva er logistikk?
 • grønn logistikk og miljøhensyn 
 • forståelse for begrepet effektivitet i hele verdikjeden
 • grunnleggende logistikk. emballering, lastemateriell, håndtering og ansvar
 • tips til CV, søknadsskriving, jobbsøk og intervjuteknikk 
 • truckkurs 
 • rutiner og sikkerhet ved ferdsel med truck
 • rutiner og sikkerhet i lagerlokasjon

Dette passer for deg som

 • ønsker å jobbe som lager- logistikkmedarbeider
 • ikke har/har noe erfaring med lager- og logistikkarbeid
 • er i omskolering og ser etter et nytt yrke

Gjennomføring

Kurset er inndelt i:

 • teoridel som gjennomføres i klasserom i en periode på 6 uker
 • 4 dagers truckkurs med arbeidstrening i bedrift
 • arbeidstrening ute i bedrift for å trene på vanlige lageroppgaver

Vi legger opp til en kombinasjon av klasseromsundervisning og arbeidstrening i en periode på 6 uker. Det er viktig å ta med seg teorien fra klasserommet og trene på de praktiske oppgavene ute i bedriften. Her får du muligheten til å se og lære av lagermedarbeidere. Ta med deg erfaringene tilbake til klasserommet for videre erfaringsutveksling, eventuelle spørsmål, diskusjon og refleksjon. 

Kurset gjennomføres med 10 deltakere.

Timeplan

17.april

9-12

Teori

18-21.april

9-17

Truckkurs

24.april

9-14

Teori

25.april

9-14

Teori

26-28.april

 

I bedrift

2.mai

9-14

Teori

3.mai

9-15

Teori

4-5.mai

 

I bedrift

9.mai

9-14

Teori

10.mai

9-14

Teori

11.mai

 

Jobbmesse

12.mai

 

I bedrift

15.mai

9-15

Teori

16.mai

 

I bedrift

19.mai

 

I bedrift

22-25.mai

 

I bedrift

Detaljert timeplan får du tilsendt ved å trykke på "send meg info knappen" under.

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå.

Kursbevis

Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis.