Påfyll i lederrollen

Kursinformasjon

Få kunnskap om lederskap, kommunikasjon, målprosess og innsikt i konflikthåndtering. Øk din bevissthet rundt egen lederrolle og få innspill til enkle lederverktøy.

Type

Pris

Varighet

Kommentarer

Type

Kurs/Program

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

4 Dag(er)

Kommentarer

I kurset får du kunnskap om lederskap, kommunikasjon, målprosess og innsikt i forebygging /håndtering av konflikter. Du får økt bevisstheten om hvem du vil være som leder og hvordan adferden din påvirker andre, samt innspill til gode lederverktøy.

Kurset går over noe tid med egeninnsats slik at du kan jobbe praktisk med temaene i egen jobb, prøve ut og ta med deg erfaringer tilbake i samlingene.

Innhold/temaer

Modul 1: Innføring i ledelse, kompetanse og rolleforståelse
Modul 2: Ambisjon, mål og felles retning
Modul 3: Kommunikasjon, samspill og team
Modul 4: Håndtering av krevende situasjoner og konflikter

Dette kurset passer for deg som

- er ny i lederrollen eller har noe erfaring som leder, og som trenger påfyll
- er mellomleder, teamleder og avdelingsleder, eller ledere i andre sammenhenger der man har ansvar for å nå mål sammen med andre

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med fire samlinger fra kl.12:00-16:00 på følgende onsdager:

  • 16. april 
  • 23. april 
  • 30. april 
  • 7. mai