Nettundervisning – en god løsning når bedriften har flere lokasjoner

Vi gjennomfører nettundervisning på svært mange av våre kurs og program. Vi tilbyr en nettundervisning som er ulik tradisjonell nettundervisning, den ligner mer på vanlig klasseromsundervisning med faste undervisningsdager og oppfølging. 

Deltakerne slipper å forflytte seg, det er bare å logge seg på via pc så er man i klasserommet sammen med lærere og de andre deltakerne. Det krever kun at tilgang til pc via internett og headset.


Følg undervisningen fra egen PC uavhengig hvor du er! Du kan stille spørsmål og delta i diskusjoner. Alt du trenger er pc, hodetelefon med mikrofon og en god internettilkobling.

Undervisning på nett gir mange fordeler:

  • TIDSEFFEKTIVT – logg på klasserommet fra hvor du vil, og du slipper reisevei
  • FLEKSIBELT – se opptak av undervisningen når du ikke kan delta
  • TILPASSET LÆRINGSBEHOVET – opptak gjør at du kan repetere stoffet i eget tempo

Nettundervisning

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon
Play Icon

Kursinformasjon

Barne- og ungdomsarbeider fagbrevutdanningen er for deg som jobber i barnehage eller SFO.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Bergen

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Drammen

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Oslo

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 20:30

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Bergen

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Drammen

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Oslo

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 20:30

Grunnkurs helsearbeider

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe i Helsevesenet og har behov for grunnleggende kunnskap i faget.

Kr ikon

kr. 6 900,-

Kr ikon

6 Uke(r)

Les mer om kurset

Grunnkurs lager- og logistikkmedarbeider

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider.

Kr ikon

kr. 6 900,-

Kr ikon

4 Uke(r)

Les mer om kurset

Grunnkurs renholdsarbeider

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe i renholdsbransjen og har behov for grunnleggende kunnskap i faget.

Kr ikon

kr. 6 900,-

Kr ikon

4 Uke(r)

Les mer om kurset

Grunnkurs servitør

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe som servitør og restaurant- og utelivsbransjen og har behov for grunnleggende kunnskap i faget.

Kr ikon

kr. 6 900,-

Kr ikon

4 Uke(r)

Les mer om kurset

Helsefagarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og mijøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Bergen

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Drammen

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Oslo

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservicefag VG2 er for deg som har VG1 Helse og oppvekstfag fra tidligere, og som ønsker å gå videre mot autorisasjon som tannhelsesekretær, helsesekretær eller apote...

Kr ikon

kr. 22 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Drammen

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

IKT-servicemedarbeider intensivkurs – Fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får grunnlag for å jobbe med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

25. januar 2021 - 31. mai 2021

20:00 - 20:30

Tønsberg

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Bergen

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Drammen

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Oslo

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 20:30

Institusjonskokk intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset et for deg som jobber i kantiner og institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler og som ønsker fagbrev.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Oslo

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Bergen

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Drammen

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Oslo

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 20:30

Send oss en melding!