K2 har lang erfaring med kompetanseutvikling inn mot ulike virksomheter. Med bakgrunn i helhetlig og strukturert kartlegging legger vi til rette for gode prosesser og relevant opplæring.

Vi har engasjerte, innovative og imøtekommende rådgivere og fagpersoner som ivaretar virksomhetens behov. Vi bistår våre kunder i ulike bransjer og fagområder, og hjelper de med å finne de gode løsningene. Målet vårt er å være en aktiv brobygger mellom arbeidsliv og utdanning, som tilbyr kvalifisering i hele verdikjeden i tråd med behovet. Vi har svært god kompetanse innen tilskuddsordninger og kan bistå med å avklare mulighetene, søke, gjennomføre aktiviteter, evaluere og rapportere.

Kontakt oss

Leder bedrift

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no