Kunnskap er ikke kompetanse – kompetanse er mer, mye mer!

Kompetanse er både kunnskap, erfaring, evner, ferdigheter, nettverk, holdninger – og mulighetene er dermed mange for bedrifter som ønsker resultatforbedring. Et kompetanseutviklingsprogram bidrar til å forsterke kraft, frekvens og retning på prestasjoner.

K2 kompetanse tilbyr faglig sparring og bidrar som diskusjonspartner, både med å gi innspill og utfordre . Vi jobber inn mot lederbeslutninger, opplæringsprogram, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser.

Vi har faglige ressurspersoner innen styrearbeid, ledelse, økonomi, markedsføring, salg og IKT, og tilpasser til bedriftens ståsted og ambisjon.