Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenByggdriftere med fagbrev – en viktig investering for drift av næringsbygg

Byggdriftere med fagbrev – en viktig investering for drift av næringsbygg

I eiendomsbransjen blir det stadig viktigere med høy kompetanse blant vaktmestere og driftsteknikere. Byggene blir mer tekniske, det kommer nye lovendringer og det settes nye krav til kompetansen på alle nivåer.

Lillestrøm Kommune er av de som er opptatt av å sikre høy kompetanse blant byggdrifterne i kommunen. Målet er at alle driftsteknikerne i kommunen skal ha fagbrev som Byggdrifter.

«Det er et stort ansvar å ivareta viktige bygg og store verdier i kommunen» sier Hatteland, Vedlikeholdsplanlegger Eiendomsdrift i Lillestrøm kommune. «Byggene blir stadig mer tekniske, det kommer nye lovendringer og det settes nye krav til kompetansen på alle nivåer, ikke minst for de som drifter byggene og har den daglige oppfølgingen. Det krever fagfolk med god kunnskap og bred innsikt.»

Lillestrøm Kommune gjennomførte derfor i 2022 fagbrevkurs for 17 praksiskandidater i Byggdrifterfaget hos K2 Kompetanse. Kurset ble tilrettelagt slik at deltagerne kunne kombinere jobb og utdanning på en hensiktsmessig måte. Responsen på deltagelse var derfor svært positiv.

Innhold og gjennomføring
«De ansatte ble kurset i temaer som bl.a. ENØK, automatisering, kommunikasjon, VVS, byggteknikk, lover og forskrifter, med mål om å se byggdrifterfaget i et helhetsperspektiv,» sier Hatteland. «For dyktige medarbeidere som har lang erfaring, var det viktig med den praksisnære tilnærming til fagstoffet. En god kombinasjon av teori og praksis ga knagger å henge både gammel og ny kompetanse på.»

Erfaringer etter kurset
I etterkant av kurset erfarer Hatteland at det er mer faglig tyngde og selvstendighet blant de som har gjennomført byggdrifterutdanningen. «Byggdrifterne har fått en bedre forståelse av de tekniske systemene i byggene, og de er bedre rustet til å løse utfordringene som kommer,» sier Hatteland. «De er også mer selvstendige i jobben og tar mer ansvar.» Hatteland brenner for fortsatt faglig utvikling og etterutdanning for vaktmestere. Han er en engasjert medspiller i Oslo-regionens videre kompetansefokus.

Økt interesse for byggdrifterutdanning
K2 Kompetanse er en av landets største leverandører av byggdrifterutdanning. Selskapet ser en økende interesse fra bedrifter, offentlige virksomheter og fra privatpersoner. «Vi opplever at stadig flere aktører ser verdien av å ha høyt kvalifiserte byggdriftere,» sier Nina Mosdal, salgssjef i K2 Kompetanse. «De vet at det er en investering som vil lønne seg i det lange løp.»

«Vi tilbyr kurs som er skreddersydd for ulike behov og målgrupper,» sier Mosdal. «På den måten hjelper vi næringslivet med å sikre at de har de kompetansen de trenger.»

Del Innlegg