Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenAlle ledere trenger påfyll i lederrollen

Alle ledere trenger påfyll i lederrollen

– spesielt de som mener de ikke trenger det 😉

Ledelse har for lengst blitt et fagområde og er ikke bare en funksjon. Det studeres og forskes på temaet over en lav sko. Resultatene av denne forskningen gir grunnlag for å tilby dagens ledere påfyll i lederrollen.   

1 av 3 norske medarbeidere sier at de har ledere som står i veien for at medarbeideren skal kunne gjøre en god jobb. Det vises til praktisering av «la de skure og gå»-ledelse, for mye kontroll- og detaljstyring, ansvarsfraskrivelse med lite fokus på læring, mestring og fleksibilitet. Det er viden kjent at dårlig ledelse ofte handler om manglende kunnskap, og/eller personlig uegnethet. Kunnskap er nok det letteste å gjøre noe med.

Mange ledere blir løftet opp i lederstilling på bakgrunn av sin dyktighet i faget og/eller at vedkommende har andre gode egenskaper for rollen. Det er ikke nødvendigvis feil. Men det er forskjell på å snakke med seg selv kontra andre. Fotballspillere får ofte en trenerjobb etter spillerkarrieren, og opplever det som krevende. En ting er å være dedikert til egen utøvelse og trening, men å få andre til å trene og prestere «is a different ballgame». Det er derfor mange ledere trenger påfyll av kompetanse for lykkes bedre i jobben.


«Jeg liker forskerne Hughes, Northouse og Yukl sin definisjon på ledelse –

En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål.

den gir et godt utgangspunkt for relevant påfyll i lederrollen.»

Per Ketil Berg
Per Ketil Berg
Kursholder
K2 Kompetanse

Det betyr at du som leder må være dyktig i prosess (over tid), ofte lede flere i et team eller i grupper, og det skal være en retning for alle mot et felles mål. Det finnes i dag god kunnskap og gode verktøy for utvikling av de ferdigheter som kreves for å kunne utøve et godt lederskap. Også er det viktig å få påfyll på områder som er relevant for den enkelte. Den viktigste innsikten er selvinnsikten. Hvordan du som leder påvirker andre er et fint sted å begynne. Videre kan man gå veien gjennom medarbeiderinnsikt, rolleforståelse, tydelighet i ansvar, gode målprosesser, jobbing med kultur og det med å håndtere krevende situasjoner.

Jeg tror alle ledere i større eller mindre grad har behov for påfyll på en eller flere av disse områdene. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få påfyll i din lederrolle så kan du lese mer om ledelsekurset Påfyll i lederrollen.

Del Innlegg