Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenAlle ledere trenger påfyll i lederrollen

Alle ledere trenger påfyll i lederrollen

Ledelse har for lengst blitt et fagområde og er ikke bare en funksjon. Det studeres og forskes på temaet over en lav sko. Resultatene av denne forskningen gir grunnlag for å tilby dagens ledere påfyll i lederrollen.   

1 av 3 norske medarbeidere sier at de har ledere som står i veien for at medarbeideren skal kunne gjøre en god jobb. Det vises til praktisering av «la de skure og gå»-ledelse, for mye kontroll- og detaljstyring, ansvarsfraskrivelse med lite fokus på læring, mestring og fleksibilitet. Det er viden kjent at dårlig ledelse ofte handler om manglende kunnskap, og/eller personlig uegnethet. Kunnskap er nok det letteste å gjøre noe med.

Mange ledere blir løftet opp i lederstilling på bakgrunn av sin dyktighet i faget og/eller at vedkommende har andre gode egenskaper for rollen. Det er ikke nødvendigvis feil. Men det er forskjell på å snakke med seg selv kontra andre. Fotballspillere får ofte en trenerjobb etter spillerkarrieren, og opplever det som krevende. En ting er å være dedikert til egen utøvelse og trening, men å få andre til å trene og prestere «is a different ballgame». Det er derfor mange ledere trenger påfyll av kompetanse for lykkes bedre i jobben.


«Jeg liker forskerne Hughes, Northouse og Yukl sin definisjon på ledelse –

En prosess hvor et individ påvirker en gruppe til å nå et felles mål.

den gir et godt utgangspunkt for relevant påfyll i lederrollen.»

Per Ketil Berg
Per Ketil Berg
Kursholder
K2 Kompetanse

Det betyr at du som leder må være dyktig i prosess (over tid), ofte lede flere i et team eller i grupper, og det skal være en retning for alle mot et felles mål. Det finnes i dag god kunnskap og gode verktøy for utvikling av de ferdigheter som kreves for å kunne utøve et godt lederskap. Også er det viktig å få påfyll på områder som er relevant for den enkelte. Den viktigste innsikten er selvinnsikten. Hvordan du som leder påvirker andre er et fint sted å begynne. Videre kan man gå veien gjennom medarbeiderinnsikt, rolleforståelse, tydelighet i ansvar, gode målprosesser, jobbing med kultur og det med å håndtere krevende situasjoner.

Jeg tror alle ledere i større eller mindre grad har behov for påfyll på en eller flere av disse områdene. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få påfyll i din lederrolle så kan du lese mer om ledelsekurset Påfyll i lederrollen.

Del Innlegg