Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenKompetansepluss – kompetanseløft for dine ansatte

Kompetansepluss – kompetanseløft for dine ansatte

Kompetanseplussmidler er en unik gavepakke fra Kunnskapsdepartementet til bedrifter som har kompetanseutvikling på agendaen. Tilskuddsordning bidrar til at voksne i arbeid, får nødvendig kompetanse både for å bli tryggere i eksisterende arbeidsoppgaver og til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Det raske taktskiftet, både når det gjelder teknologi og digitalisering med dertil nye arbeidsmetoder, gjør at man ikke lenger kan lene seg kun på «gammel» kompetanse. Kompetanse er ferskvare, og Kompetanseplussmidler gir din bedrift mulighet til et felles kompetanseløft for dine ansatte, der dere selv er med på å påvirke kursinnholdet

Med utgangspunkt i en velkjent arbeidshverdag og en praksisnær tilnærming til ny kompetanse, skaper vi trygghet for de ansatte når de skal tilbake på «skolebenken» . Med oppgradering av ny og nødvendig kompetanse, etablerer bedriften en større trygghet i bedriftskulturen, som igjen skaper mer fornøyde og engasjerte ansatte.

Nina Mosdal, Bedriftsrådgiver, K2 Kompetanse

Kompetansepluss er øremerket målgruppene som har liten formell kompetanse fra tidligere, og sørger for at både den enkelte ansatte og bedriften samlet har et stort konkurransefortrinn i sine markeder.

Læringsmiljøet som oppstår når gode kolleger sammen tilegner seg ny kunnskap mot et felles mål gir et bedriftskulturelt samhold som er en styrke i seg selv.

K2 Kompetanse har lang erfaring med å designe kompetansepluss-kurs i samarbeid med bedrifter, slik at innholdet blir optimalt og dekker bedrifts behov.

Ta kontakt

Se kontaktinformasjon til våre bedriftsrådgivere i K2 Kompetanse

Leder bedrift

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no

Del Innlegg